สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

"สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา" ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์เพื่อให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความเบื้องต้นสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย โดยมีทีมงานทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในแต่ละด้านคอยให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีความ

รับว่าความในคดีทั่วไป ต่อสู้คดี ฟ้องคดี ยื่นคำให้การ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีจัดการมรดก ฯลฯ

งานที่ปรึกษา - บริหาร จัดการ

รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับนิติบุคคลต่างๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน) สมาคม มูลนิธิต่างๆ ฯลฯ รวมตลอดถึงให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ด้านการตลาด วิเคราะห์การเงิน ฯลฯ

มีความซื่อตรงและเที่ยงธรรม

ให้คำปรึกษาอรรถคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดียาเสพติด คดีเช็ค คดีครอบครัว คดีคุ้มครองผู้บริโภค คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีที่ดิน ฯลฯ

“สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา”

THE FIRST LAW AND CONSULTANT

300/42 หมู่ 3 (หมู่บ้านบุศรินทร์) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ปรึกษาโทร : 086-331-4759 | 083-568-1148 | 086-847-2297

ความคิดเห็นจาก "ผู้ใช้บริการ"

“สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา” ขอแสดงความทราบซึ่งใจ และกราบขอบพระคุณ "ผู้ใช้บริการ" ที่ให้ความใว้วางใจใช้บริการของ “สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา”

" ทำให้รู้กฎหมายมากขึ้น และทำให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นโดยอ้างกฎหมายโดยมิชอบธรรม "

" ขอบคุณสำหรับการปรึกษาครับ ทำให้ผมสามารถช่วยชาวบ้านได้ "

" ให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ดี รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นที่มีทนายให้คำปรึกษา ขอบคุณค่ะ "

คลังความรู้