บริการรับว่าคดีความ

บริการด้านคดีความ – รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

 • คดีแพ่ง (Civil Case) ฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี ทุกประเภท
 • คดีอาญา (Criminal Case) รับว่าความหรือแก้ข้อกล่าวหา ทุกฐานความผิด
 • คดีครอบครัว (Family Law) ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เรียก ค่าทดแทน ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร
 • คดีแรงงาน (Labour Law) ฟ้องเรียกค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • คดีที่ดิน (Real Estate) ฟ้องขับไล่ ครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
 • คดีมรดก (The Legacy) ฟ้องแบ่งมรดก จัดการมรดก พินัยกรรม
 • คดีล้มละลาย (Bankruptcy)
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Litigation)
 • คดีละเมิดลิขสิทธิ์ (Piracy Lawsuit)
 • คดีเช็ค เช็คเด้ง ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
 • คดีผู้บริโภค บัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเงินกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง
 • คดียาเสพติด มีไว้ครอบครอง จำหน่าย หรือเสพ
 • รับทำอุทธรณ์ – ฎีกา แก้อุทธรณ์ – ฎีกา คดีแพ่ง และคดีอาญา

บริการด้านอื่นๆ

 • รับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกตำรวจ มอบตัวสู้คดีตามหมายจับ
 • รับดำเนินการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นตำรวจ หรือในชั้นศาล
 • รับไกล่เกลี่ย ข้อพิพาททุกข้อหา ในชั้นตำรวจ หรือก่อนฟ้องศาล
 • รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทหรือส่วนบุคคล
 • รับจัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆทุกประเภท
 • รับจัดการเร่งรัดหนี้สิน รับทวงหนี้ การติดตามหนี้สินค้างชำระ
 • รับเจรจาประนอมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ กับสถาบันการเงิน ธนาคาร ไฟแนนซ์

บริการด้านสืบทรัพย์ – บังคับคดี

 • บริการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับคดี
 • บริการสืบหาบุคคล สืบหาจำเลยเพื่อจับกุมตามหมายจับ สืบชู้สาว