สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

บริษัท เดอะเฟิร์สลอว์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด

         “บริษัท เดอะเฟิร์สลอว์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด” ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์เพื่อให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความเบื้องต้นสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย โดยมีทีมงานทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในแต่ละด้านคอยให้คำปรึกษา

ที่ตั้งสำนักงาน

         300/42 หมู่ 3 (หมู่บ้านบุศรินทร์) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

คณะผู้บริหาร

         นายนำชัย พรมทา

         ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1633/2552 กรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าสำนักงาน

         ประวัติการทำงาน 

 • มีประสบการณ์ทำงานในการว่าความสถาบันการเงิน (บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด) กว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2563
 • มีประสบการว่าความคดีอาญาทั่วไป และ คดีแพ่งเกี่ยวกับละเมิด ผิดสัญญา และ คดีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัทมากว่า 10 ปี

ให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

         ประเภทบริการของการจดทะเบียน

 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
 • จดจัดตั้งบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
 • แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
 • และอื่น ๆ

         2. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

         ประเภทบริการของการจดทะเบียน

 • จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
 • เลิกห้างหุ้นส่วน
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
 • และอื่น ๆ
 1. บริการรับว่าคดีความ

         บริการด้านคดีความ – รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

 • คดีแพ่ง (Civil Case) ฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี ทุกประเภท
 • คดีอาญา (Criminal Case) รับว่าความหรือแก้ข้อกล่าวหา ทุกฐานความผิด
 • คดีครอบครัว (Family Law) ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เรียก ค่าทดแทน ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร
 • คดีแรงงาน (Labour Law) ฟ้องเรียกค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • คดีที่ดิน (Real Estate) ฟ้องขับไล่ ครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
 • และอื่น ๆ

บริการด้านอื่นๆ

 • รับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกตำรวจ มอบตัวสู้คดีตามหมายจับ
 • รับดำเนินการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นตำรวจ หรือในชั้นศาล
 • รับไกล่เกลี่ย ข้อพิพาททุกข้อหา ในชั้นตำรวจ หรือก่อนฟ้องศาล
 • รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทหรือส่วนบุคคล
 • รับจัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆทุกประเภท
 • และอื่น ๆ

         บริการด้านสืบทรัพย์ – บังคับคดี

 • บริการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับคดี
 • บริการสืบหาบุคคล สืบหาจำเลยเพื่อจับกุมตามหมายจับ สืบชู้สาว
 • บริการที่ปรึกษากฎหมาย
  • งานให้คำปรึกษาประจำบริษัท หรือ บายเคสเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทตามข้อ
  • การให้คำปรึกษาประจำ หรือ บายเคส เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน
  • การให้คำปรึกษาประจำ หรือ บายเคส เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้

         4. บริการออกแบบองค์กรธุรกิจ

         5. บริการด้านสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย

 

ข้อมูลการติดต่อ.

Website: www.numchailawyer.com

E-mail: numchailaw.office@gmail.com

Line Official: @numchailawyers

Address: 300/42 หมู่ 3 (หมู่บ้านบุศรินทร์) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110