เรื่อง อายุความตามสัญญากู้ยืมเงิน

Published by law_admin on

เรื่อง อายุความตามสัญญากู้ยืมเงิน

 

               ท่านที่เคยกู้ยืมเงินทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมเงินธนาคารเพื่อซื้อบ้านก็ดี หรือกู้ยืมเงินนอกระบบแล้วผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้ก็ดี ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า สัญญากู้ยืมเงินนั้นมีอายุความกี่ปี วันนี้เราจะมาดูกันครับ

  • สัญญากู้เงิน หรือ หนี้ตามสัญญากู้เงิน โดยหลักแล้วมีอายุความ 10 ปีครับ
  • แต่ถ้าสัญญากู้เงินที่มีข้อกำหนดหรือข้อตกลงให้ผู้กู้ผ่อนชำระในอัตราเดือนละเท่านั้นเท่านี้บาท เช่น กำหนดให้ผู้กู้ผ่อนชำระเดือนละ 5,000 บาท (ซึ่งเงินจำนวนนี้มี ดอกเบี้ย+เงินต้น) ไปจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน สัญญากู้ในลักษณะนี้ ถือว่าเป็นหนี้ที่มีลักษณะมีการตกลงผ่อนชำระทุนคืนเป็นงวดๆ มีอายุความ 5 ปีครับ ดังนั้นท่านควรตรวจสอบดูว่าหนี้ของท่านเป็นหนี้ประเภทใดเผื่อว่าจะได้รับประโยชน์จากข้อกฎหมายดังกล่าว

เมื่อหนี้ขาดอายุความ ผลก็คือ ท่านสามารถปฏิเสธที่จะไม่ชำระหนี้ก็ได้ครับ

สุดท้ายคุณธรรมต้องมาก่อนครับ เมื่อเป็นหนี้เขาก็ต้องใช้หนี้เป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นหนี้บุญคุณ หรือ หนี้เงิน  และ ขอให้ทุกท่านโชคดีไม่มีหนี้นะครับ

โดย ทนายสถิตย์  อินตา

083-568-1148

แชร์หน้านี้ !!