การโอนหุ้นที่บริษัททำผิดมากที่สุด

Published by law_admin on

     “หุ้น ถือเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาซึ่งกรรมสิทธิ์ได้ เหมือนอย่างทรัพย์สินชนิดอื่นๆ ดังนั้นหุ้นก็ย่อมโอนไปซึ่งกรรมสิทธิ์ก็ได้ จำหน่ายจ่ายโอนได้เหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆ บุคคลก็ย่อมได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นโดยวิธีต่างๆกันไปก็ได้หลายวิธี เช่น ได้รับมาจากการซื้อที่มีการขายทอดตลาดหุ้น ซื้อจากเพื่อน หรือ จากคนรู้จัก หรือ แม้แต่อาจได้รับมาทางมรดกก็ได้ แต่ปัญหาที่มักพบบ่อยๆก็คือ การซื้อขายหุ้น หรือ การโอนหุ้น โดยวิธีโอนหุ้นให้แก่กัน เท่าที่ผู้เขียนพบเห็นร้อยทั้งร้อยทำผิดชนิดที่ว่าหลับหูหลับตาทำไปแบบไม่สนใจกฎหมายเลย และ ก็เกิดปัญหาขึ้นมาในที่สุด  นั่นคือ คิดไปเองว่าการได้หุ้นมานั้นเพียงแค่เปลี่ยนแปลงสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เท่านี้ก็ได้หุ้นแล้ว ซึ่งบอกได้เลยว่า เป็นการเข้าใจที่ผิดถนัด  การโอนหุ้นนั้นกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้แตกต่างไปจากการโอนทรัพย์สินชนิดอื่นๆ และ ผลจากการทำผิดไปจากที่กฎหมายกำหนด ผลก็ถือ เป็นโมฆะ  เรามาดูซิว่าการโอนหุ้นที่ถูกต้อง เค้าต้องทำยังไงบ้าง

  • อันหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1129วรรคหนึ่ง หมายความว่า โอนกันได้เองโดยไม่ต้องไปถามบริษัทว่าจะยอมให้เราโอนหุ้นหรือไม่ “เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”
  • การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อ ต้องทำเป็นหนังสือต้องลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน มีพยานลงชื่อรับรองลายมืออย่างน้อย 1 คน และ ต้องระบุเลขหมายหุ้นที่โอนกันนั้นด้วย ไม่เช่นนั้นผลย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1129 วรรคสอง
  • กิจกรรมใด (นิติกรรมใด) ที่เป็นโมฆะไม่อาจให้สัตยาบันได้ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 172 และ หากต้องคืนทรัพย์สินอันเกิดจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะ ให้คืนฐานลาภมิควรได้ มาตรา 172 วรรคสอง
  • แต่อย่างไรก็ดีแม้การโอนจะไม่ได้ทำตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น หากครอบครองโดยสงบและเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของ ก็อาจได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ตามพระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ได้ ข้อนี้ก็ควรระวังให้ดี

ขอบอกเลยนะครับว่า เรื่องที่ผู้เขียนนำมาเล่าสู่กันฟังทุกเรื่อง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และนับวันปัญหาเหล่านี้ยิ่งจะมากขึ้นทุกวัน เหตุก็เพราะความโลภของคนแท้ๆ ความโลภตัวเดียวที่ทำให้คนทะเลาะกัน เข่นฆ่ากัน คิดๆดูแล้วโลกนี้ก็เต็มไปด้วยคนเหล่านี้  เริ่มอยากไปบวชให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับทุกท่าน

โดย ทนายนำชัย  พรมทา

โทร. 086-331-4759

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ


 

แชร์หน้านี้ !!