ทำอย่างไรจึงรู้ว่าถูกฟ้อง

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

How to know if being sued

ทำอย่างไรจึงรู้ว่าถูกฟ้อง

เรื่องนี้ไม่ยากเลยครับ เพราะในการฟ้องคดีนั้นศาลจะแจ้งให้เราทราบเป็นหนังสือ

ในแบบฟอร์มที่เรียกว่า “หมาย” เพราะฉนั้นอย่าได้นั่งระแวงหวาดผวาว่า วันนี้เราถูกฟ้องหรือยัง

แต่เมื่อได้รับหมายแล้วให้กวาดสายตาดูมุมบนของหมายจะเขียนไว้ว่า “หมายเรียกคดีแพ่งสามัญ”

แต่อย่าเพิ่งตกใจรีบไปศาลหมายดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบว่าคุณจะต้องยื่นคำให้การภายในกี่วัน และ

จะแนบสำเนาคำฟ้องพร้อมเอกสารที่ฝ่ายโจทก์เขาส่งศาลไว้มาด้วย เพื่อให้เราได้ทราบที่มาของเรื่อง

ว่าคุณถูกฟ้องว่าอย่างไร!!!!!!!!!!

 

 

สถิตย์ อินตา ทนายความ

083-568-1148

แชร์หน้านี้ !!