บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

 

ท่านทั้งหลายเคยทราบไหมว่าบุตรที่ถูกต้องโดยกฎหมายนั้นมีลักษณะอย่างไร และทำอย่างไรบุตรจึงเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

1)      สำหรับมารดากฎหมายบอกว่าบุตรที่เกิดจากหญิงใดย่อมเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของหญิงนั้นเสมอ ไม่ต้องทำอะไร

2)      สำหรับบิดา บุตรจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาต่อเมื่อ

ก.      บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา

ข.      บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร

ค.      ศาลมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งว่าเป็นบุตร

         หลายๆ ท่านที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรยากอย่าเพิ่งน้อยใจในโชคชะตานะครับ เพราะการมีบุตรก็ต้องหน้าที่ต้องดูแลเลี้ยงดูกันไปจนชั่วชีวิตไม่ชีวิตของเราก็ชีวิตของบุตรล่ะครับ อิ…อิ… คิดไปคิดมาเหมือนมีกรรมเลยคร้าบ 555….

โดย ทนายสถิตย์ อินตา

083-568-1148

แชร์หน้านี้ !!