เมื่อถูกเอาชื่อออกจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรมจะจัดการอย่างไร

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

เมื่อถูกเอาชื่อออกจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรมจะจัดการอย่างไร

ระหว่างที่ผมขับรถกลับบ้านที่จังหวัดเชียงราย จิตใจของผมก็ครุ่นคิดเรื่องงานที่ต้องแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งแกเคยเป็นคนรวยมาก่อนหลังจากที่ธุรกิจแกเริ่มเข้าสู้ภาวะขาดทุนติดต่อกัน แกจึงโอนหุ้นในบริษัทของแกให้เพื่อนถือไว้แทนเพราะไม่เช่นนั้น เจ้าหนี้ก็จะยึดเอาไปหมด  แกหวังว่าหลังจากที่พ้นจากคดีล้มละลายแล้ว แกถึงจะเอาหุ้นกลับมาเป็นชื่อของแกเหมือนเดิม แต่ปรากฎว่าหลังจากที่แกพ้นจากคดีล้มละลายแล้ว ธุรกิจที่แกโอนหุ้นให้เพื่อถือแนนั้นก็กลับมาปกติแถมกำไรด้วย แกจึงอยากได้หุ้นจากเพื่อนคนนั้นคืน แต่โชคชะตามกลับเล่นตลก เพราะว่าเพื่อนคนนั้นปัจจุบันดันตายไม่แล้วเสียนี่!!!!

ปัจจุบันจึงมีชื่อของลูกชายเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทน เริ่มซวยสิครับ!!! เพราะว่าไอ้ลูกชายเพื่อนไม่ยอมคืน บอกว่าถ้าอยากได้คืนต้องซื้อคืนในราคา BV ซึ่งปัจจุบันราคาตาม BV เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ผมนั่งคิดใคร่ครวญไปขับรถไปว่าผมจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี แต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าก่อนจะขับรถออกจากสำนักงานนั้น พบว่าการเปลี่ยนชื่อในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  มีแค่กรรมการบริษัทลงนามและนำส่งนายทะเบียนเท่านั้น และได้ความเพิ่มเติมว่าไม่เคยทำสัญญาโอนหุ้นแก่กัน และ ไม่ได้เซ็นเอกสารใดๆเลย ผมนั่งไล่เรียงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปทีละข้อ พลันก็นึกถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 และ มาตรา 172  

มาตรา 1299 “อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น ซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นนั้น ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน มีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้น ๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่งตราสารอันนั้นต้องแถลงเลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย”

มาตรา 172 “โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้”

สรุปว่า การโอนหุ้นเป็นโมฆะครับ เพื่อนของแกไม่มีสิทธิในหุ้น ดังนั้น ต้องคืนแก่เจ้าของเดิม ข้อกฎหมายสองข้อนี้ ทำให้ลูกค้าของผมรายนี้ มีสิทธิได้หุ้นคืนมาโดยไม่ต้องซื้อหุ้นคืนในราคา BV แล้ว เพราะต่อให้ต้องคืนเงินแก่คู่กรณี (หากจะต้องคืน) ก็มีสิทธิคืนเงินในราคาพาร์ หรือ ราคาที่ชำระค่าหุ้นแล้วเท่านั้น

 

สถิตย์  อินตา  ทนายความ

 083-568-1148

 

แชร์หน้านี้ !!