เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมาย

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

divorce

 

อันที่จริงสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมที่สร้างความอบอุ่นเติมเต็มให้เราได้เป็นอย่างมาก แต่ในบางครั้งก็สร้างความร้าวฉานได้อยู่ไม่น้อย วันนี้เราจะมาดูกันว่า เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายนั้นมีเหตุอะไรบ้าง

 1. สามีหรือภริยามีชู้ หรือสามียกย่องหญิงอื่นเหมือนภริยาหรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ
 2. สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว เป็นเหตุให้อีกผ่ายหนึ่ง
  • ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
  • ได้รับความเกลียดชังเพราะการประพฤติชั่วนั้น
  • ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินสมควรอันเกิดจากการประพฤติชั่วนั้น อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 3. สามีหรือภริยาทำร้ายหรือดูหมิ่นเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 4. สามีหรือภริยาจงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งเกิน 1 ปี อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

4/1  สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยอีกผ่ายหนึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

4/2  สามีหรือภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เกิน 3 ปี อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 1. สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 2. สามีหรือภริยาไม่ให้การเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรแก่ฐานะ หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการใช้ชีวิตคู่ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได
 3. สามีหรือภริยาวิกลจริตติดต่อเกิน 3 ปี อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 4. สามีหรือภริยาทำผิดทัณฑ์บนที่ทำไว้เป็นหนังสือ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 5. สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 6. มีสภาพร่างกายที่ไม่สามารถร่วมประเวณีได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ เว้นแต่จะเป็นความผิดของอีกฝ่ายหนึ่ง

สุดท้ายขอให้ทุกท่านมีความสุขในชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวนะคร้าบ……

โดย ทนายสถิตย์  อินตา

083-568-1148

 

แชร์หน้านี้ !!