อายุความคดีบัตรเครดิต

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

อายุควaามคดีบัตรเครดิต

ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ใช้บัตรเครดิตอาจไม่รู้เรื่องนี้ แต่อย่ามองข้ามนะครับ บางช่วงของชีวิต ท่านอาจต้องใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ได้ นั่นคือ อายุความฟ้องร้องคดีบัตรเครดิต

ท่านทราบหรือไม่ว่าหากท่านเป็นหนี้ประเภทบัตรเครดิตหรือบัตรบริการเงินสดต่างๆในลักษณะเดียวกับบัตรเครดิต มีกำหนดอายุความเพียง 2 ปี นับแต่วันที่ชำระหนี้ครั้งสุดท้าย เช่น  หากท่านได้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้บริษัทบัตรเครดิตไปครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 อายุความจะครบ 2 ปี ในวันที่ 30 มกราคม 2558  ดังนั้นหากเจ้าหนี้บริษัทบัตรเครดิตฟ้องคดีท่านต่อศาลในวันที่ 31 มกราคม 2558 หรือภายหลังจากนั้นถือว่าคดีขาดอายุความ

ซึ่งผลของคดีขาดอายุความคือ ท่านมีสิทธิที่จะไม่ชำระหนี้ก็ได้ ท่านลองคิดดูว่าท่านเป็นหนี้แต่กฎหมายให้สิทธิท่านไม่ต้องชำระหนี้ก็ได้ หากท่านเป็นคนดีและมีจิตใจเมตตากับเจ้าหนี้ท่านก็ชำระหนี้ได้ ซึ่งหนี้ที่ทานชำระไปแล้วนั้นท่านก็จะเรียกคืนไม่ได้เช่นเดียวกัน  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

193/34 (1)

 

โดย ทนายนำชัย  พรมทา

083-568-1148

แชร์หน้านี้ !!