กิจการร่วมค้า คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

Civil case and commercial case

กิจการร่วมค้า คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5316/2559

จำเลยที่หนึ่งกับบริษัทต่างประเทศ ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ชื่อประกอบการค้าว่า “ กิจการร่วมค้า ก.” เข้าทำสัญญากับกรุงเทพมหานคร กิจการร่วมค้าก็คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งจำเลยที่หนึ่ง กลับบริษัทต่างประเทศร่วมกันกระทำในประเทศไทยนั่นเอง แม้หลังจากกิจการร่วมค้าฯ ดำเนินไปได้ระยะหนึ่ง จำเลยที่หนึ่งโอนสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดไปให้จำเลยที่สองแต่กิจการร่วมค้ามีชื่อของจำเลยที่หนึ่งเป็นชื่อกิจการร่วมค้ามาโดยตลอด และเป็นสื่อในการประเมินภาษีคดีนี้เนื่องจากกิจการร่วมค้าไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงที่ใช้ชื่อจำเลยที่หนึ่งเป็นชื่อกิจการร่วมค้า ดังนั้น จำเลยที่หนึ่ง จึงต้องรับผิดต่อโจทย์ในบรรดาหนี้ของกิจการร่วมค้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1054

 

โดย ทนายสถิตย์ อินตา

083-568-1148

 

แชร์หน้านี้ !!