เรียกเอาเงินที่จ่ายล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมาคืน มีอายุความกี่ปี

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

Civil case and commercial case

เรียกเอาเงินที่จ่ายล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมาคืน มีอายุความกี่ปี ?

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2978/2560

โจทก์เป็นเจ้าของโรงงานผลิตนมมิใช่ผู้ประกอบการค้ารับจ้างก่อสร้าง โจทก์ว่าจ้างจำเลยให้ก่อสร้างต่อเติมโรงงานของโจทก์ โจทก์จ่ายค่ารับเหมาก่อสร้างล่วงหน้าให้แก่จำเลย โจทก์ขอบังคับให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวคืน มิใช่เรื่องที่โจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้รับจ้างเรียกเอาเงินที่ตนได้ออกทดรองจ่ายไปในการทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (1) ซึ่งมีอายุความ 2 ปี แต่กรณี เป็นเรื่องที่โจทก์เป็นผู้ว่าจ้างเรียกเอาเงินที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างคืน ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193 / 30

 

โดย ทนายสถิตย์ อินตา

083-568-1148

แชร์หน้านี้ !!