เป็นกรรมการบริษัท (จำกัด) ต้องออกเมื่อใด

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

เป็นกรรมการบริษัท (จำกัด) ต้องออกเมื่อใด

เมื่อเข้ามาเป็นกรรมการแล้ว ก็มิใช่ว่าเป็นตลอดชีพ การเป็นกรรมการนั้นตามปกติจะมีวาระกำหนดไว้ในข้อบังคับ หากแต่ก็มีบ้างกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับว่ากรรมการจะมีวาระอยู่กี่วัน กี่เดือน หรือกี่ปี ดังนั้น ในเรื่องนี้กฎหมายจึงกำหนดไว้ว่าทุกคราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง (ป... มาตรา 1152) เช่น มีกรรมการ 3 คน ก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง 1 คน แล้วให้มีการเลือกกันใหม่ แต่ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระนี้สามารถรับเลือกเป็นกรรมการได้อีกจะเป็นกี่สมัยก็ไม่มีข้อห้าม หากผู้ถือหุ้นยังเลือกให้เป็นต่อไปได้

นอกเหนือจากการออกตามวาระแล้ว ก็ยังมีเหตุอื่นๆ ที่ทำให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ กรรมการลาออกเอง หรือ ถึงแก่ความตาย (การเป็นกรรมการนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล ทายาทขอเป็นแทนไม่ได้) นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดอีกว่า ถ้ากรรมการคนใดถูกศาลพิพากษว่าล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ (... มาตรา 1154) ก็ถือว่าเป็นอันขาดจากตำแหน่งเช่นเดียวกัน

อ้างอิง : บริษัทจำกัด, รองศาสตราจารย์ พิเศษ เสตเสถียร

 

นายสถิตย์ อินตา ทนายความ

083-568-1148

 

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com

อ่านบทความ : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!

086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148

E-mail : numchailaw.office@gmail.com

Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทากฎหมายนำชัยพรมทาบทความกฎหมายคลังความรู้กฎหมายปรึกษากฎหมายฟรีปรึกษาด้านกฎหมายจ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!