เป็นกรรมการบริษัท(จำกัด)ต้องระวัง

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

เป็นกรรมการบริษัท(จำกัด)ต้องระวัง

กรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดการงานของบริษัทด้วยระมัดระวังในระดับเดียวกับที่บุคคลซึ่งทำธุรกิจการค้าทั้งหลายจะพึงระวัง (ป..พ มาตรา 1168) ดังนั้น ถ้าปรากฏว่ากรรมการมิได้ใช้ความระมัดระวังถึงขนาดประมาทเลินเล่อทำให้กิจการของบริษัทเสียหายแล้ว กรรมการก็จะต้องรับผิดชอบ คือบริษัทหรือผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะฟ้องให้กรรมการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทได้ (ป... มาตรา 1169)

แต่อย่างไรก็ดีนั้น ความรับผิดของกรรมการในที่นี้ มีเฉพาะกรณีที่กรรมการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้บริษัทเสียหายเท่านั้น เช่น จงใจซื้อวัตถุดิบราคาแพงกว่าราคาท้องตลาด ทำให้บริษัทต้องได้รับความเสียหายเกิดขึ้น

แต่ถ้าเป็นกรณีที่บริษัทขาดทุนแล้ว ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป ไม่ใช่ว่าบริษัทขาดทุนจะฟ้องให้กรรมการรับผิดชอบดดยทันที เพราะการกำไรหรือขาดทุนนั้นเป็นปกติวิสัยของธรุกิจอยู่แล้ว และการขาดทุนก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นความผิดของกรรมการเสมอไปด้วย ดังนั้น การจะฟ้องกรรมการเพราะแค่บริษัทขาดทุนอาจจะยังไม่เพียงพอ ต้องมีเหตุการณ์สนับสนุนด้วยว่าเหตุที่ขาดทุนนั้นเป็นเพราะกรรมการประมาทเลินเล่อ อย่างนี้ฟ้องได้

นอกจากนี้แล้ว ความรับผิดของกรรมการนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัว คือ ใครทำคนนั้นก็รับไป ตัวใครตัวมันไม่มีผลถึงคนอื่น แต่จะมีอยู่บางกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เลยว่ากรรมการจะต้องรับผิดร่วมกัน ซึ่งหมายความว่า ถ้าคนใดคนหนึ่งทำที่เหลือรับผิดร่วม ได้แก่ (ป..พ มาตรา 1168)

(1) การชำระเงินค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นนั้นได้มีการชำระเข้าบริษัทจริง

(2) มีการจัดทำสมุดบัญชีและเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด

(3) การจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

(4) มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

 

อ้างอิง : บริษัทจำกัด, รองศาสตราจารย์ พิเศษ เสตเสถียร

 

นายสถิตย์ อินตา ทนายความ

083-568-1148

 

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com

อ่านบทความ : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!

086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148

E-mail : numchailaw.office@gmail.com

Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทากฎหมายนำชัยพรมทาบทความกฎหมายคลังความรู้กฎหมายปรึกษากฎหมายฟรีปรึกษาด้านกฎหมายจ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!