โอนขายหุ้นแล้วยังต้องรับผิดชอบอะไรอีก

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

โอนขายหุ้นแล้วยังต้องรับผิดชอบอะไรอีก

ความรับผิดของผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่จำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ตนซื้อ กล่าวคือ ซื้อหุ้นหนึ่งหุ้น ราคาพาร์ 100 บาท ผู้ถือหุ้นก็รับผิดชอบไม่เกิน 100 บาท แต่ถ้าหากหุ้นนั้นยังเรียกชำระราคาไม่ เช่น เรียกชำระมาแล้ว 25 บาท ผู้ถือหุ้นก็มีความรับผิดอีก 75 บาท

ดังนั้น หากในระหว่างที่ยังชำระไม่ครบมีการโอนหุ้นไป ตามปกติผู้รับโอนก็จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ มีหน้าที่ต้องชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีก 75 บาท ให้บริษัทแทนผู้โอน

แต่ก็มีบางกรณี ที่ผู้โอนยังต้องรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่ เช่น กรณีบริษัทมีหนี้สินอยู่ในระหว่างที่ผู้โอนยังเป็นผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทไปกู้เงินมา 5,000,000 บาท ต่อมามีการโอนหุ้น เงินกู้ถึงกำหนดชำระ ทางเจ้าหนี้ก็มาเรียกให้บริษัทชำระเงินคืน ปรากฎว่าบริษัทก็ไม่มีเงินจ่าย เจ้าหนี้ก็ต้องเรียกเอาจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นก็จะรับผิดอีกไม่เกิน 75 บาท แต่ถ้าผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับโอนหุ้นมาไม่มีเงินจ่ายอีก ในกรณีเช่นนี้กฎหมายก็ให้อำนาจเจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องเอาจากผู้โอนหรืออดีตผู้ถือหุ้นได้ (ป... มาตรา 1133) เพราะการกู้ยืมเงินนั้นเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้โอนยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ แต่ถ้าเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่โอนหุ้นไปแล้ว ผู้โอนก็ไม่ต้องมีความรับผิดชอบอีกต่อไป ผู้รับโอนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบของผู้โอนในกรณีเช่นนี้ก็ยังจำกัดอยู่ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระคือ 75 บาท

อ้างอิง : บริษัทจำกัด, รองศาสตราจารย์ พิเศษ เสตเสถียร

 

นายสถิตย์ อินตา ทนายความ

083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความ : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!