บริษัทจะห้ามผู้ถือหุ้น ไม่ให้โอนหุ้นได้หรือไม่

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

บริษัทจะห้ามผู้ถือหุ้น ไม่ให้โอนหุ้นได้หรือไม่

ตามปกติ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิโอนหุ้นของตนไปให้ใครก็ได้ แต่บางกรณีบริษัทก็อาจที่จะไม่ต้องการให้มีการโอนหุ้นไปได้โดยง่าย หรือไม่ประสงค์ให้มีการโอนหุ้นไปให้บุคคลบางกลุ่มซึ่งเข้ากันไม่ได้ ดังนั้น บริษัทจะต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ใน”ข้อบังคับ”ของบริษัท(ป..พ มาตรา 1129)

ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่บริษัทใส่ไว้ใน “ข้อบังคับ” นั้น จะมีผลผูกมัดผู้ถือหุ้นทุกคนในบริษัทให้ต้องปฏิบัติตาม เช่น จะโอนหุ้นได้ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน เป็นต้น เพื่อที่จะให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิขอพิจารณาตัวบุคคลซึ่งจะเป็นผู้รับโอนหรือผู้ถือหุ้นใหม่ก่อนว่าจะเป็นใคร บริษัทเห็นชอบด้วยหรือไม่ ถ้าบริษัทไม่เห็นชอบด้วยก็มีสิทธิปฏิเสธไม่ให้มีการโอนหุ้นนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดยังขืนไปทำหนังสือสัญญาโอนหุ้นไปโดยที่คณะกรรมการบริษัทไม่เห็นชอบด้วย เมื่อผู้รับโอนจะมาขอแก้ไขเปลี่ยนชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทก็มีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับแก้ไขได้ เนื่องจากการโอนทำไม่ถูกต้องตาม “ข้อบังคับ” ของบริษัท และทางฝ่ายผู้รับโอนก็จะฟ้องร้องอะไรบริษัทไม่ได้ เพราะบริษัทมีอำนาจที่จะทำได้ตามข้อบังคับ

ดังนั้น ถ้าเราเป็นฝ่ายผู้รับโอน เราก็มีความจำเป็นต้องตรวจสอบ”ข้อบังคับ”ของบริษัทเสียก่อนที่จะไปรับโอนว่ามีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอะไรบ้างหรือไม่ “ข้อบังคับ” ของบริษัทนั้นสามารถขอตรวจสอบได้ที่กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานทะเบียนพาณิชย์จังหวัด ถ้าหากตรวจแล้วในข้อบังคับของบริษัทมีงื่อนไขการโอนกำหนดไว้ก็จะต้องขอให้ฝ่ายผู้โอนทำการปฏิบัติตามงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ให้ครบถ้วนเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ไม่สามารถกำหนดเงื่อนไข ในลักษณะที่เป็นการห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นโอนหุ้นของตนโดยเด็ดขาดได้ บริษัทกำหนดได้แต่เพียงวิธีการโอนเท่านั้นว่ามีขั้นตอนปฏิบัติก่อนหลังอย่างไรเท่านั้น

อ้างอิง : บริษัทจำกัด, รองศาสตราจารย์ พิเศษ เสตเสถียร

 

นายสถิตย์ อินตา ทนายความ

083-568-1148

 

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความ : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!