เลิกจ้างเพราะลูกจ้างเกษียณอายุการทำงาน ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

เลิกจ้างเพราะลูกจ้างเกษียณอายุการทำงาน ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่

 

         ตามคำเรียกร้องของทุกท่านนะครับ มีคนถามเข้ามามากเหลือเกินว่า ในกรณีนายจ้างเลิกจ้างเพราะลูกจ้างเกษียณอายุการทำงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของของนายจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่อย่างไร คำตอบคือ “ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง” ทั้งนี้เพราะถือว่าเป็นการที่นายจ้างเลิกจ้าง ก่อนหน้านี้ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยตรง แต่เป็นการตีความตามหลักกฎหมายแรงงาน เพราะกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย มีกำหนดไว้ในกฎหมายโดยเฉพาะเท่านั้น เช่น กำหนดข้อยกเว้นไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ มาตรา ๑๑๙ กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๓๑ หรือ ลูกจ้างทำงานยังไม่ครบ ๑๒๐ วัน อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้น เมื่อการเลิกจ้างไม่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ก็มีนายจ้างบางรายต่อสู้ว่า การที่ลูกจ้างเกษียณอายุ ไม่ใช่เป็นกรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง ซึ่งเคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้เป็นแนวทางและเป็นบรรทัดฐานว่า

         “ลูกจ้างมีอายุครบ ๖๐ ปี ต้องพ้นสภาพพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานต่อมา ถือเป็นการต่ออายุสัญญาและเป็นการขยายระยะเวลาการเกษียณอายุของลูกจ้างด้วย ๒ ปีต่อมา ลูกจ้างขอใช้สิทธิเกษียณอายุการทำงานและนายจ้างได้อนุมัติ ย่อมถือว่าลูกจ้างได้พ้นจากการเป็นลูกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุ มิใช่เป็นการลาออก นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๑๗/๒๕๔๗

         สำหรับปัจจุบันไม่ต้องเถียงกันให้วุ่นวาย เพราะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๘/๑ กำหนดให้การเกษียณอายุการทำงาน ถือเป็นการเลิกจ้าง และ กฎหมายยังกำหนดไว้ชัดแจ้งเลยว่า นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง

โดยนายสถิตย์  อินตา

โทร : 083-568-1148 , 086-847-2297

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!