การเลิกจ้างนายจ้างอาจเลิกจ้างด้วยวาจา หรือ เกิดขึ้นโดยปริยายก็ได้

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

การเลิกจ้างนายจ้างอาจเลิกจ้างด้วยวาจา-หรือ-เกิดขึ้นโดยปริยายก็ได้

การเลิกจ้างนายจ้างอาจเลิกจ้างด้วยวาจา หรือ เกิดขึ้นโดยปริยายก็ได้

 

การเลิกจ้าง หากนายจ้างเลิกจ้างเป็นหนังสือปัญหาก็คงไม่มีอะไร เวลาไปฟ้องศาลก็จะพิจารณาเหตุของการเลิกจ้างเป็นสำคัญว่านายจ้างเลิกจ้างชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น และ ลูกจ้างแทบจะ ๑๐๐% ไม่ทราบว่าการเลิกจ้างยังอาจเกิดขึ้นได้อีก ๒ กรณี คือ

  1. นายจ้างอาจบอกเลิกจ้างด้วยวาจาก็ได้ ดังนั้นถ้านายจ้างบอกเลิกจ้างปากเปล่า การเลิกจ้างก็มีผลสมบูรณ์ เพียงแต่มีปัญหาว่าเวลาไปขึ้นศาล นายจ้างอาจไม่ยอมรับว่าเคยพูดเช่นนั้น ดังนั้นหากเป็นการเลิกจ้างปากเปล่าควรมีพยานรู้เห็นหรือมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานด้วย หรือ ทุกวันนี้การเลิกจ้างผ่านข้อความทางโทรศัพท์ หรือ การเลิกจ้างผ่านทางไลน์ ก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันและถือเป็นหลักฐานชั้นดีอีกเสียด้วย
  2. การเลิกจ้างด้วยการเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ซึ่งภาษากฎหมายเรียกว่า “การเลิกจ้างโดยปริยาย” ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสองกำหนดว่า การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป การเลิกจ้างในลักษณะนี้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างด้วยปากเปล่า และ ก็ไม่ได้บอกเลิกจ้างเป็นหนังสือ แต่กฎหมายก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างเช่นเดียวกัน

เคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๖๑/๒๕๔๒ วินิจฉัยไว้เป็นแนวทางและเป็นบรรทัดฐานว่า “นายจ้างมอบหมายให้ลูกจ้างเป็นผู้ดูแลและปิดเปิดสำนักงาน ต่อมานายจ้างได้ว่าจ้างบุคคลอื่นมาเป็นแม่บ้านดูแลและทำหน้าที่แทนลูกจ้างและยังเปลี่ยนกุญแจสำนักงานจนลูกจ้างเข้าทำงานในสำนักงานไม่ได้ ทั้งได้เรียกเงินทดรองจ่ายกรณีฉุกเฉินคืน โดยไม่ปรากฏเหตุจำเป็นที่นายจ้างต้องกระทำเช่นนั้น ถือได้ว่านายจ้างมีเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ จึงเป็นการเลิกจ้าง แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๓๙–๑๒๔๐๕/๒๕๕๓ ก็วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกัน

 

โดยนายสถิตย์  อินตา

โทร : 083-568-1148 , 086-847-2297

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

 

แชร์หน้านี้ !!