จริงหรือไม่ เมียขโมยเงินผัว ไม่ต้องติดคุก

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

จริงหรือไม่ เมียขโมยเงินผัว ไม่ต้องติดคุก

จริงหรือไม่ ? …เมียขโมยเงินผัว ไม่ต้องติดคุก

 

โบราณท่านว่าไว้ผัวเมียหรือสามีภริยานั้น (จดทะเบียนสมรส) ก็เหมือนคนๆ เดียวกัน ทรัพย์สินของสามีก็เหมือนทรัพย์สินของภริยา และทรัพย์สินของภริยาก็เหมือนของสามี (หรือป่าว…555)

ซึ่งในเรื่องนี้กฎหมายก็นำเอามารองรับไว้หรือได้กล่าวถึงเช่นกัน เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดให้ทรัพย์สินที่สามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสเป็นสินสมรสที่ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิเท่าๆ กัน ตลอดถึงสิทธิและหน้าที่ในการบริหารจัดการร่วมกันไว้ ตาม ปพพ. มาตรา 1465 – 1493

ดังนั้น หากพูดในแง่ของทรัพย์สิน คำพูดที่ว่าสามีภริยาเหมือนเป็นคนๆ เดียวกันนั้น ก็ไม่ใช่คำที่เกินเลยไปแต่อย่างใด

แต่แนวคิดนี้จะนำมาใช้กับคดีอาญาด้วยหรือไม่ ?

เรื่องนี้มีคำตอบครับ….

แม้ในสายตาของคนทั่วไปจะมองว่าสามีภรรยาเป็นคนๆเดียวกัน แต่ในทางกฎหมายอาญาหาได้มองเช่นนั้นไม่ ซึ่งในความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา “…มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์…”  ดังนั้น การที่สามีขโมยเงินภริยาหรือภริยาขโมยเงินสามี ผู้กระทำย่อมมีความผิดในฐานลักทรัพย์โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด

แต่เดี๋ยวก่อน…แต่หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 ก็ได้บัญญัติถึงเรื่องนี้ไว้เพิ่มเติมว่า “… ในความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถ้าเป็นการกระทำที่สามีกระทำต่อภริยา หรือภริยากระทำต่อสามี ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ…”

ดังนั้น การที่สามีหรือภริยาขโมยทรัพย์สินหรือเงินของอีกฝ่ายไป แม้จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ แต่กฎหมายก็ได้ยกเว้นให้ไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นครับ

          หมายเหตุ : การที่สามีหรือภริยากระทำความผิดแล้วจะได้รับยกเว้นโทษต้องเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย หากชายหญิงอยู่กินฉันสามีภริยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไม่ถือว่าเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย (ฎ.1056/2503)

 

อ้างอิง : .อาญา ฉบับอ้างอิง ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

เรียบเรียง : สถิตย์  อินตา ทนายความ

โทร : 083- 568-1148

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!