จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัท (จำกัด) ไม่ส่งงบการเงิน

Published by law_admin on

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัท (จำกัด) ไม่ส่งงบการเงิน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัท (จำกัด) ไม่ส่งงบการเงิน

 

ท่านทั้งหลายครับ  มีหลายท่านสงสัยว่า หากบริษัทจำกัด ไม่ส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ผลจะเป็นอย่างไร ปัญหานี้มีคำถามเข้ามามากมาย และก็มีปัญหาเกิดขึ้นจริงในแวดวงของผู้ประกอบการในรูปบริษัท หรือ หน่วยธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ วันนี้สำนักงานฯ ขอนำหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังครับ ก่อนอื่นเรามาดูหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นงบการเงินกันก่อนครับ

การทำบัญชีงบดุล/งบการเงินนั้นต้องทำอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อหนึ่งรอบบัญชี ภาษาที่พูดเข้าใจง่ายๆ    ก็คือ งบดุลนั้นต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1196  ซึ่งงบดุลนั้นต้องมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ภายใน 4 เดือนนับแต่เมื่อทำงบดุลแล้วเสร็จ มาตรา 1197  และ ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัทต้องนำส่งสำเนางบดุลนั้นต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบดุลนั้นแล้วเสร็จ  มาตรา 1199 วรรคสอง

คราวนี้มาดูผลของการไม่ส่งงบดุล/งบการเงินต่อนายทะเบียนกันบ้างว่า หากบริษัทจำกัด ไม่ส่งสำเนางบดุล/งบการเงินต่อนายทะเบียนนั้นผลจะเป็นอย่างไร

  • ผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากบริษัทจำกัดใดไม่ส่งสำเนางบดุลหรืองบการเงินต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน อาจถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนบริษัทได้ ตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1273/1 ถึงมาตรา 1273/3 หมายความว่า ถ้านายทะเบียนขีดชื่อบริษัทใดออกจากทะเบียน ก็เหมือนกับว่าบริษัทนั้นได้ปิดหรือเลิกบริษัทไปแล้วนั่นเอง ทำให้บริษัทนั้นๆไม่อาจประกอบกิจการได้อีกต่อไป
  • ผลตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม หรือ มูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 28 กรรมการของบริษัทนั้นมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

นี่คือมาตรการทางกฎหมายที่จะลงโทษสำหรับบริษัท หรือ กรรมการที่ไม่นำส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนครับ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายทั้งสองอย่างที่ว่ามาดังกล่าวข้างต้นนั้น มีการบังคับใช้จริงในทางปฏิบัตินะครับ  ดังนั้น หลายๆท่านคงจะหายสงสัย และ จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลัง     แต่ถ้าถามว่าหากปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว เช่น บริษัทไม่ได้ส่งงบการเงินเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกันจนนายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้วนั้นจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนั้น  เอาไว้คราวหน้าจะมาเฉลยให้นะครับ สำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีครับ

 

ทนายนำชัย  พรมทา

โทร. 086-331-4759

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!