บ้านสร้างเสร็จหมาดๆ ผนังดันร้าว ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบหรือไม่

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

บ้านสร้างเสร็จหมาดๆ ผนังดันร้าว….ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?

ปัญหาหนึ่งที่พบมากหลังจากที่ผู้รับเหมาส่งมอบงานให้เจ้าของบ้านแล้ว ก็คือ ปัญหาเรื่องการพบความเสียหายในภายหลังจากการส่งมอบบ้านที่ก่อสร้างหลังจากระยะเวลาผ่านพ้นไปแล้วช่วงหนึ่ง ปัญหานี้หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เจ้าของบ้านจะสามารถเรียกร้องให้ผู้รับเหมากลับมารับผิดชอบได้หรือไม่

วันนี้สำนักงานฯ จะนำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกัน ว่าในเชิงกฎหมายนั้นในเรื่องนี้มีคำตอบ ดังนี้

การว่าจ้างให้ก่อสร้างถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของ ที่ผู้รับเหมาเป็นผู้รับจ้างจากเจ้าของบ้าน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 600 ได้บัญญัติไว้โดยแจ้งชัดว่า ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซร้ ท่านว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้าการที่ทำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงทำด้วยเครื่องไม้

          แต่ข้อจำกัดนี้ท่านมิให้ใช้บังคับเมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้น

ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าของบ้านรับมอบบ้านจากผู้รับเหมาและได้เข้าอยู่แล้ว เพียงไม่นานจะก็เจอปัญหาผนังร้าว จะฟ้องให้ผู้รับเหมากลับมารับผิดชอบได้หรือไม่นั้น คำตอบก็ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 600 แล้ว แต่ต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบหรือ 5 ปี ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน ที่มไม่ใช่โรงเรือนหรืออาคารที่ทำด้วยไม้

แต่อย่างไรดีนั้น ตามมาตรา 600 ข้างต้นที่บัญญัติให้ผู้รับจ้างต้องผูกพันในความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายในภายหลังแม้จะได้ส่งมอบงานไปแล้ว แต่ก็มีข้อยกเว้นที่ผู้รับจ้างจะไม่ต้องรับผิดตามมาตรา 600 นั่นก็คือ ในกรณีที่ส่งมอบงานผู้รับจ้างได้รับมอบงานที่ปรากฏความชำรุดบกพร่องในขณะนั้นมิได้โต้แย้งทั้งๆ ที่ผู้ว่าจ้างก็พบเห็นและทราบถึงความชำรุดบกพร่องอยู่แล้ว เช่นนี้ตามมาตรา 598 ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานที่มีความชำรุดบกพร่องไว้โดยไม่อิดเอื่อน ทั้งนี้ หากปรากฎเพียงว่าผู้ว่าจ้างยอมรับงานไว้ก่อน แต่ได้แจ้งแก่ผู้รับเหมาว่า ผู้ว่าจ้างได้พบเห็นถึงความชำรุดบกพร่องแล้ว แต่ขอให้ผู้รับจ้างกลับมาแก้ไขในวันหลัง เช่นนี้ ไม่ถือว่าผู้ว่าจ้างยอมรับเอางานนั้นโดยไม่อิดเอื้อน ผู้รับจ้างยังคงผูกพันที่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องนั้นอยู่

ดังนั้น หากเจ้าของบ้านได้พบเห็นถึงปัญหาในความชำรุดบกพร่องหลังจากส่งมอบงานแล้ว ควรรีบแจ้งแก่ผู้รับจ้างโดยเร็วภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการแก้ไข และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ว่าจ้างเองด้วย

          หากท่านผู้อ่านได้อ่านบทความนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ ช่วยกดแชร์ส่งต่อเป็นกำลังใจให้สำนักงานฯและผู้เขียนด้วยนะครับ+++++

 

ทนายสถิตย์ อินตา

โทร. 083- 5681148

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

 

แชร์หน้านี้ !!