ผู้รับเหมาใช้วัสดุคุณภาพต่ำในงานก่อสร้าง ฟ้องได้หรือไม่

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

ผู้รับเหมาใช้วัสดุคุณภาพต่ำในงานก่อสร้าง ฟ้องได้หรือไม่

ผู้รับเหมาใช้วัสดุคุณภาพต่ำในงานก่อสร้าง ฟ้องได้หรือไม่ ?

 

ปัญหาระหว่างเจ้าของงานกับผู้รับเหมานั้น เป็นเรื่องที่สำนักงานฯ ได้รับคำปรึกษาเข้ามาจำนวนมากอยู่เสมอเรียกได้ว่าทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะเรื่องที่ผู้รับเหมาใช้วัสดุคุณภาพในงานก่อสร้างต่ำ ผู้ว่าจ้าง(เจ้าของงาน) จะเรียกร้องหรือฟ้องให้ผู้รับเหมารับผิดชอบได้หรือไม่ !!!!

วันนี้สำนักงานฯ จะนำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันว่าก่อนจะดำเนินการฟ้องร้องนั้น ต้องพิจารณาข้อกฎหมายและเหตุผลตามข้อเท็จจริงกันก่อนว่าเรื่องราวนั้นมีต้นสายปลายเหตุเป็นมาอย่างไร ดังนี้

  • มีการทำสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมาไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ ว่าต้องใช้วัสดุลักษณะใด ชนิดไหน ยี่ห้ออะไร ฯลฯ ข้อนี้สำคัญมาก! เพราะหากมีการตกลงกันไว้เป็นสัญญาลายลักษณ์อักษรแล้ว ต่อมาผู้รับเหมาใช้วัสดุนั้นไม่ตรงตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ ก็แน่นอนว่าผู้ว่าจ้าง (เจ้าของงาน) ย่อมสามารถฟ้องเรียกร้องเอาได้เต็มที เต็มจำนวน และหากมีค่าเสียหายอื่นก็สามารถเรียกเอาได้ด้วย
  • พยานหลักฐานอื่นที่ชี้ให้เห็นถึงการตกลงกันในเรื่องคุณภาพหรือชนิดของวัสดุมีหรือไม่ หลายครั้งที่มีผู้สอบถามโทรเข้ามาปรึกษากับสำนักงานฯ และตัวผู้เขียนเองกว่าร้อยละ 80 ไม่ปรากฎว่าได้มีการทำสัญญากัน มีแต่เพียงการตกลงด้วยวาจาเท่านั้น แบบนี้จะสามารถฟ้องผู้รับเหมาได้หรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่องวัสดุคุณภาพต่ำ เรื่องนี้ก็คงตอบว่า สามารถทำได้ เพราะตามกฎหมายนั้นเรื่องการจ้างผู้รับเหมาให้ทำงานถือว่าเป็น สัญญาจ้างทำของซึ่งไม่ได้บังคับให้ต้องทำหนังสือเป็นหลักฐาน ดังนั้น จึงสามารถใช้พยานบุคคล หรือหลักฐานแวดล้อมอื่นชี้ให้เห็นได้ว่ามีการตกลงกันเรื่องคุณภาพหรือลักษณะของวัสดุมาอ้างอิงได้เช่นกัน หรือแม้ในกรณีที่มีการทำสัญญาไว้แล้ว การมีหลักฐานอื่นมาประกอบก็เป็นเรื่องที่ช่วยในการเรียกร้องสิทธิให้มีความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นไปอีกได้ด้วย
  • สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่า วัสดุที่ผู้รับเหมาใช้นั้น เป็นวัสดุคุณภาพต่ำจริง เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาให้ดีโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการทำสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมา เพราะต้องชี้ให้ศาลท่านเห็นให้ได้ว่า คุณภาพต่ำนั้น วัดหรือเปรียบเทียบหรือพิสูจน์ได้อย่างไรด้วย ซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยปัจจัยที่ชี้วัดได้ชัดเจน เช่น การเทียบเคียงในเรื่องราคา ลักษณะงาน หรืออื่นๆที่ทำให้เห็นได้ว่า มันไม่เหมาะสมกับงานที่ว่าจ้างให้ผู้รับเหมาทำจริงๆ

ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่าปัญหาในเรื่องการจะฟ้องผู้รับเหมาว่าใช้วัสดุต่ำกว่ามาตรฐานบ่อยครั้ง มักเกิดจากการที่ไม่มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษณเอาไว้อย่างชัดเจน กลายเป็นช่องว่างให้เกิดการเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนกัน ดังนั้น แม้กฎหมายจะไม่ได้บังคับเอาไว้ว่าต้องทำสัญญา แต่การทำสัญญาก่อสร้างก็เป็นหลักประกันว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน และอ้างอิงได้ง่ายหากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ต้องมาหาหลักฐานหรือพยานแวดล้อมอื่นๆ ให้ยุ่งยาก++++

          หากท่านผู้อ่านได้อ่านบทความนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ ช่วยกดแชร์ส่งต่อเป็นกำลังใจให้สำนักงานฯและผู้เขียนด้วยนะครับ+++++

 

ทนายสถิตย์ อินตา

โทร. 083- 5681148

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!