เมื่อนายหน้าขายที่ดินได้แล้ว แต่ต่อมาผู้ซื้อกับผู้ขายยกเลิกสัญญากันเอง แบบนี้นายหน้าจะมีสิทธิได้รับเงินอยู่หรือไม่

Published by law_admin on

เมื่อนายหน้าขายที่ดินได้แล้ว แต่ต่อมาผู้ซื้อกับผู้ขายยกเลิกสัญญากันเอง แบบนี้นายหน้าจะมีสิทธิได้รับเงินอยู่หรือไม่ ?

เมื่อนายหน้าขายที่ดินได้แล้ว แต่ต่อมาผู้ซื้อกับผู้ขายยกเลิกสัญญากันเอง
แบบนี้นายหน้าจะมีสิทธิได้รับเงินอยู่หรือไม่ ?

วันนี้ตัวผู้เขียนได้รับคำถามที่น่าสนใจจากลูกความท่านหนึ่งที่ประกอบอาชีพเป็นนายหน้าขายที่ดินว่า “เมื่อนายหน้าขายที่ดินได้แล้ว แต่ต่อมาผู้ซื้อกับผู้ขายยกเลิกสัญญากันเอง แบบนี้นายหน้าจะมีสิทธิได้รับเงินค่านายหน้าอยู่หรือไม่” ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมาก ดังนั้น ในวันนี้ผู้เขียนจึงขอเอามาบอกเล่าในแง่มุมกฎหมายกันว่าลูกความของผู้เขียนจะมีสิทธิได้รับเงินนี้อยู่มั้ย ดังนี้
เงินค่านายหน้า เป็นค่าตอบแทนที่นายหน้าจะได้รับเมื่อได้ชี้ช่องให้ผู้ซื้อกับผู้ขายได้เข้าทำสัญญากัน (*สำคัญ) กรณีนี้ ลูกความของผู้เขียนเป็นนายหน้าของผู้ขาย ซึ่งผู้ขายจะต้องจ่ายค่านายหน้าให้เมื่อสัญญาได้ทำกันสำเร็จ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้านายหน้าไม่สามารถชี้ช่องหรือชักชวนให้ผู้ซื้อกับผู้ขายทำสัญญากันได้ ก็ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่านายหน้านั้นเอง
แต่ถ้านายหน้าทำให้ผู้ซื้อกับผู้ขายเข้าทำสัญญากันได้แล้ว แต่ผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นกลับมายกเลิกสัญญาเสียเอง แบบนี้คนที่เป็นนายหน้ายังจะมีสิทธิได้รับเงินค่านายหน้านั้นอยู่หรือไม่ ?
ผู้เขียนเลยไปค้นดูคดีเก่าๆ ว่ามีเรื่องทำนองนี้ขึ้นสู่ศาลหรือไม่ ปรากฎว่ามีเรื่องนี้เคยขึ้นสู่ศาลมาแล้วจริงๆ กล่าวคือ ในคดีนั้นนายหน้าสามารถชี้ช่องให้คนซื้อกับคนขาย เข้ามาทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจนสำเร็จลุล่วงไปแล้ว ต่อมาคนซื้อและคนขายกลับมายกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำสำเร็จไปแล้ว นายหน้าคนดังกล่าวจึงไปทวงเงินค่านายหน้ากับเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นคู่สัญญา แต่กลับถูกปฏิเสธ โดยอ้างว่าการซื้อขายไม่ได้เกิดขึ้น นายหน้าชี้ช่องไม่สำเร็จ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงิน นายหน้าดังกล่าวจึงมาฟ้องศาลเพื่อขอให้ศาลตัดสิน ซึ่งศาลตัดสินว่า สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงทำกันได้สำเร็จไปแล้ว เพราะการชี้ช่องของนายหน้าถึงแม้ภายหลังจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินก็เป็นเพราะผู้ซื้อและผู้ขายตัดสินใจยกเลิกสัญญากันเอง ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ที่เป็นนายหน้า ดังนั้น เจ้าของที่ดินจึงต้องชำระเงินค่านายหน้าตามที่ได้ตกลงกันไว้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 3648/2529)
ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้แนะนำให้ลูกความ(นายหน้า) ไปดำเนินการเรียกค่านายหน้าจากผู้ขายได้เลย หากผู้ขายไม่ยินยอม ก็คงต้องไปดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลตามกฎหมายต่อไป
คำพิพากษาฎีกาที่ 3648/2529
โจทก์เป็นนายหน้าติดต่อขายที่ดินให้จำเลยที่1สัญญาจะซื้อขายระหว่างบริษัทน.กับจำเลยที่1ได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่โจทก์ชี้ช่องจำเลยที่1จึงต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จแก่โจทก์ตามสัญญาการที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์กันระหว่างบริษัทน.กับจำเลยที่1ก็เนื่องจากบริษัทน.และจำเลยที่1ตกลงเลิกสัญญากันไม่ทำให้จำเลยที่1หลุดพ้นความรับผิดใช้ค่าบำเหน็จนายหน้าแก่โจทก์ ข้อความในสัญญาจะซื้อขายที่ระบุไว้ความว่าจำเลยที่1จะจ่ายค่านายหน้าในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่ซื้อขายกันนั้นไม่ใช่เงื่อนไขเพราะเงื่อนไขต้องเป็นเหตุการณ์ที่จะมีขึ้นในอนาคตและไม่แน่นอนถ้าผู้ซื้อและจำเลยที่1ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเป็นอย่างอื่นหรือไม่เลิกสัญญากันก็ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่ซื้อขายกันตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างแน่นอน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 845
“บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้าเพื่อชี้ช่องให้เข้าทำสัญญาก็ดี จัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จ ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้ายังหาได้ไม่ จนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว
นายหน้ามีสิทธิได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไป ก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จ”

หากท่านผู้อ่านได้อ่านบทความนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ ช่วยกดแชร์ส่งต่อเป็นกำลังใจให้สำนักงานฯ และผู้เขียนด้วยนะครับ+++

 

ทนายสถิตย์ อินตา

โทร. 083- 5681148

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!