ผู้ถือหุ้นเอากรรมการบริษัทเข้าคุกได้

Published by law_admin on

ผู้ถือหุ้นเอากรรมการบริษัทเข้าคุกได้

ผู้ถือหุ้นเอากรรมการบริษัทเข้าคุกได้

 

ถือว่าผมเป็นคนโชคดีที่ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ดูแลเสมอ อย่างวันนี้เฮียนิรุจ ลูกความ VVIP ของผมได้พาเพื่อนของแกมาหาผมที่สำนักงานฯ ซึ่งปกติเฮียแกจะนัดให้ผมไปหาแกที่โรงงานตลอด  พอมาถึงก็เล่าปัญหาของเพื่อนให้ผมฟังทั้งที ว่าโดนเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนกันโกง ซึ่งปัจจุบันในหนังสือรับรองบริษัทเพื่อนแกเป็นกรรมการผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว ไม่รู้จะทำยังไงดี ?

ผมจึงได้สอบถามรายละเอียดก่อนว่ากรรมการเขาทำอะไรผิดถึงจะต้องฟ้องร้องกัน ทั้ง ๆ ที่เป็นเพื่อนกันมาก่อน เพื่อนแกเลยเล่าให้ผมฟังว่า “…กรรมการคนนี้เดิมเป็นเพื่อนรักกันร่วมหุ้นกันเปิดบริษัทด้วยความเชื่อใจจึงให้เพื่อนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และตั้งแต่เปิดบริษัทมาไม่มีการปันผล ไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแถลงผลประกอบการของกิจการเลย ไม่รู้ว่ากำไรหรือขาดทุน แต่เท่าที่เฮียทราบ กิจการเจริญเติบโต มีการซื้อเครื่องจักร ซื้อรถบรรทุกเพิ่ม แต่งบการเงินขาดทุน มีหนี้สิน ก็ไม่รู้ว่าเป็นหนี้อะไร ไปถามก็ไม่ตอบ ไม่ว่างคุย และขู่จะเลิกคบกับเฮีย…”

ผมถามเฮียไปว่าแล้วบริษัทส่งงบการเงินทุกปีหรือป่าว ปรากฎว่าส่งทุกปีและแกก็เอางบการเงินของบริษัท 3 ปีย้อนหลังให้ผมดู เมื่อผมไล่ดูแต่ละรายการจึงเห็นว่าสินทรัพย์ของบริษัทก็เพิ่มขึ้น ทุนก็ชำระเต็ม ดูมูลค่าหุ้นตาม BV แล้ว มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว แต่ไปบันทึกในส่วนหนี้สินมากผิดปกติ ซึ่งบันทึกว่าเป็นหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ 

ผมจึงเฮียต่อไปว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีกี่คน แกตอบว่ามี 3 คน คือมีตัวแก เพื่อนแกซึ่งเป็นกรรมการคนนี้ และ ก็เฮียนิรุจนี่แหละ แต่เฮียนิรุจถือหุ้นไว้เฉยๆความจริงเป็นเงินของแก

ผมนั่งไล่เรียงข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นก็นึกถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอธิบายให้แกหายทุกข์ใจว่า……

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1197 กำหนดว่า “งบดุลนั้นต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลนั้น” และ วรรคสองกำหนดว่า “อนึ่ง ให้ส่งสำเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1199 วรรคสอง กำหนดว่า “ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งสำเนางบดุลทุกฉบับไปยังนายทะเบียนไม่ช้ากว่าเดือนหนึ่งนับแต่วันซึ่งงบดุลนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่”

แต่เพื่อนเฮียไม่เคยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเลยครั้งเดียว ดังนั้น จึงถือว่ากรรมการบริษัทที่จัดทำงบการเงินนี้และนำส่งต่อนายทะเบียนมีความผิด ตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และ  มูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 42 (2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เฮียในฐานะผู้ถือหุ้นย่อมได้รับความเสียหายเพราะบุคคลทั่วไปเวลาไปตรวจสอบดูงบที่ที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้าใจว่างบนี้ได้ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งๆที่ความจริงไม่ได้ประชุมกันจริง

เมื่อเฮียได้ฟังตามที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นแล้วนั้น แกก้บอกให้ผมจัดการไปเลย โดยแกต้องการให้เขาโอนหุ้นให้เฮีย และลาออกจากการเป็นกรรมการเท่านั้น ไม่ต้องถึงติดคุกติดตารางกันจริง++++

ทนายสถิตย์ อินตา

โทร 083-568-1148

 

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!