เจ้าหนี้ของบริษัทก็เอากรรมการบริษัทเข้าคุกได้

Published by law_admin on

 

เจ้าหนี้ของบริษัทก็เอากรรมการบริษัทเข้าคุกได้

 

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมต้องขับรถไปทำคดีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างการเดินทางในหัว ก็คิดแต่เรื่องคดีความ ซึ่งเป็นคดีที่โจทก์เป็นเจ้าหนี้บริษัทๆหนึ่ง ซึ่งเป็นหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ แต่ครั้งนี้ผลเลือกที่จะฟ้องเป็นคดีอาญาเอาผิดกับเจ้ากรรมการบริษัทผู้หัวหมอ ในข้อหาแจ้งความเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  ฐานทำเอกสารของบริษัทอันเป็นเท็จ ตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499

แต่เดิมนั้นบริษัทเป็นหนี้ลูกความผมมานานหลายปี แต่เมื่อ 3 เดือนที่แล้วเจ้ากรรมการของบริษัทไปแอบจดทะเบียนเลิกบริษัท และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีโดยไม่ปรากฏว่าได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้(ลูกความของผม) แล้วไปรับรองต่อนายทะเบียนว่าการจดทะเบียนเลิกบริษัทและทำชำระบัญชีนั้นได้ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1253  กำหนดไว้ว่า ภายใน 14  วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเลิกต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ทุกรายและต้องประกาศหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ซึ่งผมได้ทำการตรวจสอบแล้วปรากฎว่าเจ้ากรรมการบริษัทไม่ได้แจ้งแก่เจ้าหนี้ ลูกความผมก็ยืนยันว่าไม่เคยได้รับหนังสือการบอกกล่าวใดๆเลย

ดังนั้น เมื่อการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ถือเป็นการแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความลงในเอกสารของทางราชการ  การชำระบัญชีจะต้องไม่มีหนี้สินของบริษัทเหลืออยู่เลย ถ้ามีหนี้เหลืออยู่จะจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไม่ได้ ถ้าเจ้านายทะเบียนยอมจดให้ชำระบัญชีได้ แสดงว่าต้องมีการหลอกเจ้าหน้าที่หรือแจ้งความเท็จกับเจ้าหน้าที่นายทะเบียนแน่นอน ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

พระราชบัญญัติกำหนดความผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และ  มูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 42 (2) บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด กระทำหรือยินยอมให้กระทำการดังต่อไปนี้ (2) ลงข้อความเท็จ หรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชี หรือเอกสารของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท หรือที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทถ้ากระทำหรือยินยอมให้กระทำการเพื่อลวงให้ห้างหุ้นส่วน บริษัท ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 267 มาตรา 268 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ดังนั้น เมื่อคิดจะหัวหมอ ยืมเงินแล้วไม่ยอมจ่ายคืน ยังไม่พอคิดอยากจะปิดบริษัทหนี้ด้วยแล้ว ก็คงต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่ตัวเองกระทำขึ้น….เมื่อคิดถึงตรงนี้แล้ว ก็ทำให้สติในการขับรถยนต์ของผมลดลงน้อย ผมเลยเปลี่ยนมาฟังนวนิยายเพรชพระอุมาเป็นเพื่อนในการเดินทางไปเชียงใหม่กับผมในวันนี้

 

นายสถิตย์ อินตา ทนายความ

083-568-1148

 

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!