ที่ดินตาบอด อยากจะขอเปลี่ยนทางจำเป็น เป็นทางใหม่ได้หรือไม่

Published by law_admin on

“ที่ดินตาบอด” อยากจะขอเปลี่ยนทางจำเป็น เป็นทางใหม่ได้หรือไม่
“ที่ดินตาบอด” อยากจะขอเปลี่ยนทางจำเป็น เป็นทางใหม่ได้หรือไม่

“ที่ดินตาบอด” อยากจะขอเปลี่ยนทางจำเป็น เป็นทางใหม่ได้หรือไม่ ?

          ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าที่ดิน “ตาบอด” นั้น กฎหมายให้สิทธิที่จะขอ “ทางจำเป็น” เพื่อผ่านที่ดินของผู้อื่นออกสู่ทางสาธารณะได้ แต่ปัญหาที่จะนำมาเล่าให้ทุท่านฟังในวันนี้ คือ ถ้าที่ดินตาบอดนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะผ่านที่ดินแปลงหนึ่งอยู่แล้วจะมาขอเปลี่ยนออกทางที่ดินอีกแปลงเพื่อทำให้ใช้รถยนต์ผ่านไปสู่ทางสาธารณะนั้นได้หรือไม่

          เรื่องมีอยู่ว่า นายเอ มีที่ดินตาบอดอยู่แปลงหนึ่งที่ถูกล้อมไปด้วยที่ดินแปลงอื่น ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานายเอ ได้ใช้ที่ดินของนางบี ที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินตนเองเป็นเส้นทางออกสู่ทางสาธารณะ(ถนน) โดยวิธีเดินเท้า และเปลี่ยนมาเป็นจักรยานยนต์  

          ต่อมาเมื่อยุคสมัยและสังคมเปลี่ยนไป นายเอ จึงได้ซื้อรถยนต์กระบะมาใช้เพื่อประกอบอาชีพและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของครอบครัว แต่ปรากฏว่าทางที่ตนใช้บนที่ดินของนางบีนั้นแคบไม่สามารถจะใช้เป็นทางเข้าออกของรถยนต์ได้ ดังนั้น เมื่อนายเอ จึงได้สำรวจสภาพโดยรอบแล้วเห็นว่าหากทำถนนผ่านเส้นทางในที่ดินของนายซวยที่อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของที่ดินตนเองจะสามารถทะลุไปสู่ถนนสาธารณะเช่นกันและไกล้กว่าทางเดิมด้วย แต่นายซวยไม่ยินยอมให้นายเอผ่าน นายเอจึงมาฟ้องนายซวยขอให้เปิดทางให้นายเอทำถนนผ่านที่ดินของนายซวยไปสู่ทางสาธารณะ

          ดังนั้น ก่อนที่จะตอบว่านายเอจะสามารถฟ้องได้หรือไม่ ต้องเข้าใจก่อนว่า “ทางจำเป็น” เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสามารถผ่านที่ดินแปลงอื่นไปสู่ทางสาธารณะได้ แต่การที่จะผ่านที่ดินแปลงอื่นที่ล้อมอยู่นั้น ที่ที่จะผ่านและวิธีทำทางผ่านต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นกับทั้งให้ที่ดินที่ล้อมอยู่เสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้น

          เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้นายเอ ได้ใช้เส้นทางออกสู่ทางสาธารณะผ่านที่ดินของนางบีที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินตนเองมาตลอด 20 ปีแล้ว ฉะนั้น ที่ดินของนายเอ จึงไม่ใช่ที่ดินที่ถูกปิดล้อมจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะแล้ว ฉะนั้น นายเอจึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้นายซวยเปิดทางจำเป็นให้แก่ตนได้

          ***คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 172/2563 โจทก์ออกสู่ทางสาธารณะโดยผ่านที่ดินของป. แต่โจทก์มายื่นฟ้องเพื่อขอให้เปิดทางจำเป็น เพราะเหตุที่โจทก์จะใช้รถยนต์ซึ่งข้อขัดข้องเพียงเพื่อความสะดวกส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ถูกล้อม นอกจากนี้การขอใช้ที่ดินของจำเลยเป็นเส้นทางใช้รถยนต์จากที่ดินของโจทก์เข้าออกสู่ทางสาธารณะ จะต้องรื้อต้นกล้วยที่จำเลยปลูกไว้ตลอดแนวหากให้โจทก์ผ่านที่ดินของจำเลยซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะ อาจก่อให้เกิดประโยชน์เกินสิทธิที่โจทก์เคยมีมา และมิได้ก่อความเสียหายแก่ที่ดินของจำเลยที่ล้อมแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้ถ้าจำเป็น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๔๙ วรรคสาม #โจทก์ไม่มีสิทธิขอผ่านที่ดินของจำเลยเพื่อการใช้รถยนต์จากที่ดินของโจทก์เข้าออกสู่ทางสาธารณะ

ทนายสถิตย์ อินตา

083-5681148

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

ติดต่อเราได้ที่ :
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!