ค่าล่วงเวลา (OT) มีวิธีคิดอย่างไร

Published by law_admin on

ค่าล่วงเวลา (OT) มีวิธีคิดอย่างไร ?
ค่าล่วงเวลา (OT) มีวิธีคิดอย่างไร ?

ค่าล่วงเวลา (OT) มีวิธีคิดอย่างไร ?

          ผู้เขียนเชื่อว่าในเรื่องของการคำนวณค่าล่วงเวลา (OT) นั้น น่าจะเป็นปัญหามาฝ่ายนายจ้างเสียมากกว่า ฝ่ายลูกจ้าง เพราะจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนในฐานะทนายความได้ทำคดีแรงงานหรือได้เข้าไปนั่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท พบว่าประเด็นเรื่องนี้ลูกจ้างคำนวณเก่งมาก (จนแอบคิดว่าเวลาทำงานจะเกินแบบนี้มั้ย!!! 5555) แต่นั้นไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือทำงานแล้วต้องได้เงินตามสิทธิที่ทุกฝ่ายต้องได้

          ค่าล่วงเวลา กฎหมายได้กำหนดวิธีการคิดคำนวณไว้อย่างชัดเจน ไม่ใช่ว่าจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่ความพอใจของนายจ้าง ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดวิธีการคำนวณค่าล่วงเวลาไว้ดังนี้

  • ค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ

                  – ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

  • ค่าทำงานในวันหยุด (เช่นวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)

          2.1 กรณีลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด (เช่น พนักงานเงินเดือนทั่วไป)

                  – ไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

          2.2 กรณีลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด (เช่น พนักงานที่รับค่าจ้างเป็นรายวัน)

                  – ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

  • ค่าล่วงเวลาในวันหยุด

                  – ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

          เมื่อเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว ลองมาดูตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าล่วงเวลากัน เช่น ลูกจ้างเงินเดือน 45,000 บาทจะได้รับค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติชั่วโมงละเท่าไหร่?

          ค่าจ้าง 45,000 ÷ 30 วัน = 1,500 บาท/วัน

          หากทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 1,500 ÷ 8 = 187.5 บาท/ชั่วโมง

          ค่าจ้างล่วงเวลาต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ คือ 187.5 x 1.5 = 281.25 บาท

          สรุป : ลูกจ้างคนนี้จะได้ค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติชั่วโมงละ 281.25 บาท


สถิตย์ อินตา ทนายความ

083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

ติดต่อเราได้ที่ :
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!