หนี้บัตรเครดิต มีอายุความเพียง 2 ปี

Published by law_admin on

หนี้บัตรเครดิต มีอายุความเพียง 2 ปี
หนี้บัตรเครดิต มีอายุความเพียง 2 ปี

หนี้บัตรเครดิต มีอายุความเพียง 2 ปี

          หนี้บัตรเครดิตก็เป็นหนี้อีกประเภทหนึ่งที่คนไทยเรานิยมมีกัน และก็ดูเหมือนว่าจะอัพเกรดขึ้นมาหน่อย จะว่าไปก็ถือว่าดูดีกว่าบัตรกดเงินสด เพราะธนาคารจะอนุมัติหนี้บัตรเครดิตยากกว่าบัตรกดเงินสด แต่หนี้ทั้งสองประเภทก็เป็นหนี้ไม่มีหลักประกันเหมือนกัน แต่เงื่อนไขในการอนุมัติและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายต่างกัน

          บัตรกดเงินสดคือสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ธนาคารอนุมัติวงเงินให้กับผู้ขอสินเชื่อและออกบัตรให้เรามาเพื่อให้เราเอาบัตรนั้นไปกดเงินสดจากตู้ ATM พูดง่ายๆคือธนาคารเอาเงินให้เรากู้นั่นเอง เพียงแต่จะยังไม่เป็นหนี้ธนาคารจนกว่าเราจะกดเงินสดออกมาจากบัตรนั้น ส่วนบัตรเครดิตเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ธนาคารอนุมัติวงเงินและออกบัตรให้เราเพื่อให้เรานำไปซื้อสินค้าตามร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตร โดยธนาคารจะจ่ายเงินค่าสินค้าแทนเราไปก่อนผ่านบัตรเครดิตนั้นๆโดยจ่ายให้กับเจ้าของร้านค้า และ ธนาคารจะเรียกเก็บเงินจากเราภายหลัง หรือ แม้แต่บางครั้งที่ธนาคารมีโปรโมชั่นให้เรากดเงินสดจากบัตรเครดิตไปใช้ได้ แต่ทางกฎหมายก็ยังคงถือว่าเป็นหนี้ประเภทบัตรเครดิตอยู่เช่นเดิม ไม่ทำให้หนี้บัตรเครดิตกลายเป็นหนี้บัตรกดเงินสดไปได้

          ถามว่ามันต่างกันตรงไหน ความต่างกันของบัตรกดเงินสด กับ บัตรเครดิตก็คือ ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดก็เหมือนธนาคารให้เรากู้เงิน คือ ส่งมอบเงินกู้ให้เราตามความประสงค์ของเรา เราอยากได้เท่าไหร่เราก็ไปกดเงินจากตู้ ATM กดเท่าไหร่ก็เป็นหนี้เท่านั้น หลักเกณฑ์ทางกฎหมายก็เหมือนหนี้เงินกู้ เมื่อมีข้อตกลงให้ผ่อนเงินต้นเป็นงวดๆจึงมีอายุความ 5 ปี ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วในบทความก่อนๆ แต่สำหรับหนี้บัตรเครดิต ลักษณะคือเราสามารถนำบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้าซึ่งเมื่อรูดซื้อสินค้าชนิดใด/ชิ้นใดแล้วธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าสินค้าแทนเราไปก่อนโดยการจ่ายเงินให้กับเจ้าของสินค้า/ร้านค้าต่างๆตามคำสั่งซื้อของเราผ่านบัตรเครดิต และ จะมาเรียกเก็บจากเราภายหลัง ดังนั้นลักษณะของหนี้บัตรเครดิตจึงต่างกับหนี้บัตรกดเงินสดและอายุความฟ้องคดีก็ต่างกันด้วย

          ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (7) บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความสองปี

  1. ………………..
  2. ………………..
  3. ……………….
  4. ……………….
  5. ………………
  6. ……………..
  7. บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน () แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการ ดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำงานการต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป
  8. …………….”

          เมื่อหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ประเภทที่ธนาคารได้ออกเงินค่าสินค้าแทนเราไปก่อน และ เรียกเก็บเงินที่ได้ออกทดรองแทนเราไปคืนจากเราในภายหลัง เมื่อธนาคารฟ้องเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญาบัตรเครดิต จึงเป็นหนี้ประเภทที่ธนาคารเรียกเงินที่ได้ออกทดรองแทนเราไปคืนจากเรา จึงมีอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (7)

          ทั้งนี้อ้างอิงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5384/2551 หนี้จากการใช้บัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ หรือหนี้จากการถอนเงินสด ล้วนเป็นหนี้อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตด้วยกัน จึงมีอายุความ 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (7) ไม่อาจแยกบังคับนับอายุความแตกต่างกันได้การรับสภาพหนี้โดยการชำระหนี้บางส่วนที่จะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้น จำเลยจะต้องเป็นผู้กระทำหรือยินยอมให้กระทำ ดังนั้น การที่โจทก์หักทอนบัญชีเงินฝากของจำเลยชำระหนี้บัตรเครดิตอันเป็นการใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ โดยมิได้มีข้อตกลงกันไว้ขณะทำสัญญา ดังนี้ แม้จำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านจะถือว่าจำเลยยินยอมในการกระทำของโจทก์ดังกล่าวด้วยหาได้ไม่ กรณีไม่ถือว่าจำเลยชำระหนี้บางส่วนอันเป็นการรับสภาพหนี้ซึ่งจะมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงได้ สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงขาดอายุความ

          การนับอายุความ ไม่ใช่นับจากวันชำระหนี้ครั้งสุดท้าย หากแต่นับจากวันที่เจ้าหนี้อาจใช้สิทธิเรียกร้องจากเราได้นั่นเอง เช่น ถ้าเรามีกำหนดชำระหนี้บัตรเครดิตทุกวันสิ้นเดือน เราชำระหนี้วันสิ้นเดือนมกราคม 2565 แล้วไม่ชำระอีกเลย แสดงว่าเราผิดนัดในการชำระหนี้งวดวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กรณีนี้เจ้าหนี้สามารถเรียกให้เรารับผิดได้วันแรกคือวันที่ 1 มีนาคม 2565 ดังนั้นอายุความ 2 ปี จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ไปอีก 2 ปี

          ผลของคดีขาดอายุความ แม้เจ้าหนี้จะฟ้องให้เรารับผิดตามสัญญาบัตรเครดิต เราในฐานะลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ชำระหนี้ได้ โดยการยื่นคำให้การต่อสู้คดี หากศาลพิจารณาแล้วปรากฏว่าคดีขาดอายุความจริง ศาลจะให้เราชนะคดีโดยการพิพากษายกฟ้องโจทก์แน่นอน 100% ครับ

โดย ทนายนำชัย พรมทา  086-3314759

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

ติดต่อเราได้ที่ :
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!