วิธีทำป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นปลดออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ทำได้หรือไม่

Published by law_admin on

วิธีทำป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นปลดออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ทำได้หรือไม่
วิธีทำป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นปลดออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ทำได้หรือไม่

          วิธีทำป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นปลดออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ทำได้หรือไม่ ?

          โดยทั่วไป ผู้ถือหุ้นย่อมปลดกรรมการได้เสมอถ้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเช่นนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1151 “อันผู้เป็นกรรมการนั้น เฉพาะแต่ที่ประชุมใหญ่เท่านั้นอาจจะตั้งหรือถอนได้”     

          แต่ก็มีที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นถอดถอนกรรมการไม่ได้ หมายความว่า หากท่านไปร่วมลงทุนกับกลุ่มทุนอื่นและเกรงว่าจะถูกผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายถอดถอนท่านออกจากกรรมการ สามารถป้องกันได้

          หลายท่านคงสงสัยว่า ทำได้ยังไงก็กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1151 เขียนไว้ชัดขนาดนั้น ผมทนายนำชัย พรมทา ขอบอกไว้ที่นี้เลยว่า สิ่งนั้น คือ “ข้อบังคับของบริษัท” ขอเพียงท่านเขียนข้อบังคับในทำนองว่า

          “..หมวด 2 …หุ้นและผู้ถือหุ้น….ข้อ5. หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น  …ข้อ6. หุ้นของบริษัทแบ่งออกเป็นสองกลุ่มๆ ที่หนึ่งคือหุ้นหมายเลขที่ …………. ถึงหุ้นหมายเลขที่ ………… และ ในข้อบังคับนี้ต่อไปจะเรียกผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก)  ผู้ถือหุ้นกลุ่มที่สองคือหุ้นหมายเลขที่ ………… ถึงหุ้นหมายเลขที่ ………….. และ ในข้อบังคับนี้ต่อไปจะเรียกผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข) ….

          หมวด 3. คณะกรรมการของบริษัท …ข้อ7. ให้มีคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก) อย่างน้อย 1 คน และ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข) อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการบริหารบริษัท เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและตามข้อบังคับของบริษัท และ ในกรณีที่บริษัทมีกรรมการมากกว่า 2 คน จะต้องให้มีกรรมการกลุ่ม ก) และ กลุ่ม ข) ในจำนวนที่เท่าๆ กัน ….”

          การเขียนข้อบังคับในลักษณะนี้ไม่ขัดต่อกฎหมาย นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ และ เพียงเท่านี้ท่านหรือตัวแทนของท่านก็ได้เป็นกรรมการไปตราบนานเท่านานเลยทีเดียว จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับนี้

โดย ทนายนำชัย พรมทา

086-3314759

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

ติดต่อเราได้ที่ :
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!