เมื่อบริษัทไม่ส่งงบการเงิน กรรมการถูกปรับ 50,000

Published by law_admin on

เมื่อบริษัทไม่ส่งงบการเงิน กรรมการถูกปรับ 50,000

เมื่อบริษัทไม่ส่งงบการเงิน กรรมการถูกปรับ 50,000

เมื่อบริษัทไม่ส่งงบการเงิน กรรมการถูกปรับ 50,000

          ท่านรู้หรือไม่ว่าถ้าตั้งบริษัทจำกัดแล้วต้องส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนทุกๆปี หรือ ภาษานักกฎหมายหรือนักบัญชีเรียกว่าทุกๆรอบบัญชีนั่นเอง

          แล้วหากบริษัทไม่ส่งงบการเงินจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร วันนี้ผมทนายนำชัย พรมทา ขอนำหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการยื่นงบการเงินมาให้ทุกท่านได้ดูกัน

          1) การทำบัญชีงบดุล/งบการเงินของบริษัทนั้นต้องทำอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อหนึ่งรอบบัญชี ภาษาที่พูดเข้าใจง่ายๆก็คืองบดุลนั้นต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1196 ซึ่งงบดุลนั้นต้องมีผู้สอบบัญชีอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ภายใน 4 เดือนนับแต่เมื่อทำงบดุลแล้วเสร็จ มาตรา 1197 และ ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัทต้องนำส่งสำเนางบดุลนั้นต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบดุลนั้นแล้วเสร็จ มาตรา 1199 วรรคสอง (ส่วนมากก็คือภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

          2) คราวนี้มาดูผลของการไม่ส่งงบดุล/งบการเงินต่อนายทะเบียนกันบ้างว่า หากบริษัทจำกัด ไม่ส่งสำเนางบดุล/งบการเงินต่อนายทะเบียนนั้นผลจะเป็นอย่างไร

          3) ผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากบริษัทจำกัดใดไม่ส่งสำเนางบดุลหรืองบการเงินต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน อาจถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนบริษัทได้ ตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1273/1 ถึงมาตรา 1273/3 หมายความว่า ถ้านายทะเบียนขีดชื่อบริษัทใดออกจากทะเบียน ก็เหมือนกับว่าบริษัทนั้นได้ปิดหรือเลิกบริษัทไปแล้วนั่นเอง ทำให้บริษัทนั้นๆไม่อาจประกอบกิจการได้อีกต่อไป

          4) ผลตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม หรือ มูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 28 กรรมการของบริษัทนั้นมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ ผลตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรา 30 และ มาตรา 40

          นี่เป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะลงโทษสำหรับบริษัท หรือ กรรมการที่ไม่นำส่งงบการเงินต่อนายทะเบียน ซึ่งมาตรการทางกฎหมายทั้งสองอย่างที่ว่ามาดังกล่าวมา มีการบังคับใช้จริงในทางปฏิบัตินะครับ ดังนั้นหลายๆท่านคงจะหายสงสัย และ จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหา

โดย ทนายนำชัย พรมทา

086-3314759

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

ติดต่อเราได้ที่ :
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!