บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม้เลิกกันแล้ว ก็อาจถูกฟ้องคดีได้

Published by law_admin on

บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม้เลิกกันแล้ว ก็อาจถูกฟ้องคดีได้

บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม้เลิกกันแล้ว ก็อาจถูกฟ้องคดีได้

บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม้เลิกกันแล้ว ก็อาจถูกฟ้องคดีได้

         มีหลายคนสงสัยว่า มีคนตั้งบริษัทแล้วบริษัทเป็นหนี้ ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนเลิกไป จะทำอย่างไร จะฟ้องเรียกหนี้คืนได้หรือไม่ หรือ หากจะต้องฟ้องคดีจะฟ้องใคร หรือ ฟ้องคดีกันอย่างไร ?

          ซึ่งก็ขอตอบเลยว่า “…แม้บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิกกันตามกฎหมายแล้วก็อาจถูกฟ้อง หรือ อาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้…” จะฟ้องอย่างไร วันนี้ผมทนายนำชัย พรมทา จะนำหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมๆกัน

         1) เมื่อบริษัทได้เลิกกันแล้ว จะต้องจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1247 ถึง มาตรา 1273

         2) ถ้าไม่มีข้อสัญญาจัดตั้งห้างฯ หรือ ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อห้างหุ้นส่วนฯ หรือ บริษัทเลิกกัน ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณีเป็นผู้ชำระบัญชี มาตรา 1251

         3) หน้าที่ของผู้ชำระบัญชีคือ ชำระสะสางการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจำหน่ายสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มาตรา 1250

         4) อำนาจของผู้ชำระบัญชี ตามมาตรา 1259 

              ก) แก้ต่างว่าต่างในนามของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในอรรถคดีพิพาทอันเป็นแพ่งหรืออาญาทั้งปวง และทำประนีประนอมยอมความ

              ข) ดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามแต่จำเป็น เพื่อการชำระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี

              ค) ขายทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

              ง) ทำการอย่างอื่น ๆ ตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีให้เสร็จไปด้วยดี

         5) จากหลักกฎหมายพอสรุปได้ว่า หากประสงค์จะฟ้องบริษัทที่ได้เลิกกันแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 

              ก) จะต้องฟ้องผู้ชำระบัญชีแทนการฟ้องบริษัท ผู้ชำระบัญชีไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว แต่ผู้ชำระบัญชีมีอำนาจที่จะจัดการทรัพย์สินของบริษัทมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

              ข) การฟ้องผู้ชำระบัญชีต้องฟ้องภายในกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่เสร็จการชำระบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1272 หมายความว่า หากบริษัทยังไม่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ระยะเวลา 2 ปี ตามมาตรา 1272 นี้ก็ยังไม่เริ่มนับนะครับ

โดย ทนายนำชัย พรมทา

086-3314759

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

ติดต่อเราได้ที่ :
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!