แค่รู้กฎหมายเเรงงาน ก็ช่วยลดต้นทุนของกิจการได้

Published by law_admin on

แค่รู้กฎหมายเเรงงาน ก็ช่วยลดต้นทุนของกิจการได้
แค่รู้กฎหมายเเรงงาน ก็ช่วยลดต้นทุนของกิจการได้

แค่รู้กฎหมายเเรงงาน ก็ช่วยลดต้นทุนของกิจการได้

        ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ คงจะพอทราบว่ากฎหมายแรงงานนั้นมีส่วนสำคัญต่อต้นทุนของกิจการยังไงกันบ้าง สำหรับวันนี้ผมทนายนำชัย พรมทา จะพาทุกท่าน ไปดูกันว่า การรู้กฎหมายแรงงาน จะช่วยลดต้นทุนของกิจการท่านได้อย่างไร ซึ่งวันนี้ เราจะไปดูเรื่องของค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และ ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ท่านเจ้าของกิจการเคยทราบหรือไม่ครับว่า ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดนั้น เป็นภาระของกิจการ มากมายแค่ไหน

  • ตามกฎหมายแรงงานนั้น กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาแก่ลูกจ้าง ในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกจ้างมีอัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง ก็เอา 300 หารด้วย 8 คูณด้วย 1.5 เท่ากับ 56.25 บาท/ชั่วโมง ซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากท่านให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไปกี่ชั่วโมงในแต่ละวัน ก็เอา 56.25  คูณเข้าไป หมายเหตุ ค่าล่วงเวลาหมายความว่า การที่นายจ้าง จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้าง เพื่อตอบแทน การทำงานล่วงเวลา ซึ่ง การทำงานล่วงเวลาก็หมายความว่า การที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงาน เกินกว่าเวลาทำงานตามปกติ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือตามระเบียบของนายจ้าง เช่น นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นการทำงานคือเวลา 8.00 น. และกำหนดเวลาเลิกงานเวลา 17.00 น. ดังนั้น การทำงานล่วงเวลาก็คือการทำงานนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังกำหนดเวลาดังกล่าวนั้น
  • ค่าทำงานในวันหยุด ตามกฎหมายแรงงานกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันหยุดแก่ลูกจ้าง ไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงทำงานในวันปกติ สำหรับลูกจ้างรายเดือน หรือ ให้จ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของอัตราค่าจ้างในวันทำงานปกติ สำหรับลูกจ้างรายวัน หมายเหตุ การทำงานในวันหยุดหมายความว่า การที่นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ซึ่งก็ได้แก่ วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือวันหยุดอื่นๆ ที่นายจ้างกำหนดว่าเป็นวันหยุด ซึ่งอัตราค่าจ้างในวันหยุด ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดคือ 300 บาทต่อวัน อัตราค่าจ้างในวันหยุดก็คือ 300 บาทแต่ถ้าลูกจ้างนั้นเป็นลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างคนนั้นจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดคือ 600 บาท อย่างนี้เป็นต้น
  • ค่าล่วงเวลาในวันหยุด กฎหมายแรงงานกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดแค่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ นั่นหมายความว่าถ้าลูกจ้างได้รับค่าจ้างในวันทำงานปกติคือวันละ 300 ค่าล่วงเวลาในวันหยุดของลูกจ้างจะเท่ากับ 300 หารด้วย 8 คูณด้วย 3 เท่ากับ 112.5 บาท/ชั่วโมง

        ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือไปจากค่าจ้างที่ต้องจ่ายตามปกติ  ถ้ากิจการใด ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดแล้วย่อมก่อให้เกิดภาระของกิจการ โดยไม่จำเป็น และถ้า ไม่จ่ายก็ผิดกฎหมายแรงงาน นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามกฎหมาย ก็ลองคิดดูว่าถ้ากิจการท่านมีลูกจ้างเป็นร้อยคน หรือ หลายร้อยคน ท่านจะต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การบริหารการทำงาน ก็ต้องบริหารให้อยู่ภายในค่าจ้าง หรือ เวลาทำงานปกติก่อน จะมีคำสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด หรือทำงานล่วงเวลาในวันหยุดก็ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นอาจต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็น   เห็นหรือยังว่าการรู้กฎหมายแรงงาน จะช่วยบริหารต้นทุนกิจการได้อย่างไร เพียงท่านรู้เรื่องค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ก็สามารถบริหารต้นทุนได้มากโขเลยทีเดียว

โดย ทนายนำชัย พรมทา 086-3314759

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

ติดต่อเราได้ที่ :
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!