ชายและหญิงแต่งงานอยู่กินกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทรัพย์สินที่ได้มาสามารถขอแบ่งได้หรือไม่ ?

Published by lawyer_admin on

ชายและหญิงแต่งงานอยู่กินกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทรัพย์สินที่ได้มาสามารถขอแบ่งได้หรือไม่ ?

ชายและหญิงแต่งงานอยู่กินกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทรัพย์สินที่ได้มาสามารถขอแบ่งได้หรือไม่ ?

          สามีภริยาที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ในระหว่างที่อยู่ด้วยกัน ทำมาหาได้ร่วมกัน ภายหลังแยกทางกัน ตกลงกันไม่ได้ เงินที่หามาได้ฝากอยู่ในบัญชีของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายทั้งหมด ทรัพย์สินรวมถึงดอกผลที่หามาได้นั้น อีกฝ่ายสามารถขอให้แบ่งได้หรือไม่ ?

          ดังนั้น วันนี้ทางสำนักงานทนายความนำชัยของเรา มีคดีตัวอย่างมาให้ท่านได้อ่านกัน คดีนี้มีเรื่องอยู่ว่า นายเอได้ตกลงแต่งงานกับนางสาวบี ตามประเพณี ที่จังหวัดชัยภูมิ แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแต่อย่างใด โดยตกลงว่าจะอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาและทำมาหาได้ร่วมกัน ต่อมาจึงได้ลงทุนร่วมกันเปิดร้านค้าอะไหล่รถยนต์ ในจังหวัดชัยภูมิ โดยจะนำเงินที่หามาได้จากการประกอบธุรกิจ ฝากไว้ที่บัญชีธนาคาร ของนางสาวบี ภายหลังทั้งคู่มีปัญหากันภายในครอบครัว ทั้งคู่จึงตกลงที่จะเลิกรากันไป ส่วนเงินที่หามาได้จากการประกอบธุรกิจระหว่างอยู่ร่วมกันนั้น นางสาวบีอ้างว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตน นายเอไม่ยอมโดยอ้างว่าทรัพย์สินที่หามาได้นั้นเป็นทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกัน จึงมีการฟ้องร้องนางสาวบี ให้แบ่งทรัพย์สินดังกล่าว คนกึ่งหนึ่ง …. คำถามแล้วแบบนี้ศาลจะตัดสินว่าอย่างไร ? เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสระหว่างกัน!!!!

คำตอบในเรื่องนี้ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 684/2508 วินิจฉัยไว้ว่า “…โจทก์จำเลยได้แต่งงานกันตามประเพณี อยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยา แต่มิได้จดทะเบียนสมรส ร่วมกันลงทุนประกอบการค้า เก็บเงินที่เกิดผลประโยชน์จากการค้าร่วมกันไว้ได้ประมาณ 20,000 บาท จำเลยเป็นผู้เก็บฝากไว้ในธนาคารออมสินสาขาพระประแดงในนามของจำเลยต่อมาจำเลยป่วย ได้มอบการเงินให้นางมะเกลือบุตรจำเลยไม่ยอมให้โจทก์มีส่วนใช้จ่าย จึงขอให้แบ่งเงิน

จำเลยให้การว่า โจทก์จำเลยได้เสียกันอย่างลับ ๆ มิได้อยู่กันอย่างฉันสามีภริยา โจทก์มิได้ลงทุนร่วมกับจำเลย มีรายได้ไม่ถึง 40,000 บาท ถึงจะมีจำเลยเป็นผู้หามาจากทรัพย์สินของจำเลย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งเงินให้โจทก์ครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 5,891.05 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามที่จำเลยอ้างว่าการสมรสระหว่างโจทก์จำเลยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอแบ่งเงินที่ทำมาหาได้ในระหว่างอยู่กินร่วมกับจำเลยนั้นได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอแบ่งก็แต่เฉพาะทรัพย์ที่จำเลยได้มาโดยโจทก์มิได้ร่วมในการหาได้มาด้วยเท่านั้น แต่ในคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่โจทก์จำเลยอยู่กินร่วมกันและช่วยกันประกอบการค้าหาเลี้ยงชีพอย่างสามีภริยาแล้ว มีเงินฝากในธนาคารออมสินเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่จำเลยได้ฝากไว้แต่เดิม 11,782.11 บาท โดยฟังไม่ได้ว่าเป็นเงินที่จำเลยหาได้มาแต่ฝ่ายเดียวโดยโจทก์มิได้มีส่วนช่วยหาจึงต้องแบ่งครึ่งกัน ดังที่ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยพิพากษามานั้น ชอบแล้ว…”

สรุป

ทรัพย์สินที่นายเอทำมาหาได้ร่วมกันนั้นแม้ไม่ได้จดทะเบียน ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งหนึ่ง

_________________________________________________
📩Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา
โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา
โทร : 083-568-1148
ติดตามข่าวสารของเราทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!