#จดทะเบียนหย่าแล้วโอนทรัพย์สินให้แก่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการโกงเจ้าหนี้หรือไม่ ?

Published by lawyer_admin on

#จดทะเบียนหย่าแล้วโอนทรัพย์สินให้แก่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการโกงเจ้าหนี้หรือไม่ ?

#จดทะเบียนหย่าแล้วโอนทรัพย์สินให้แก่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง  เป็นการโกงเจ้าหนี้หรือไม่ ?

#คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6104/2564 

#การพิจารณาว่าคำฟ้องโจทก์ครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่  #ต้องพิจารณาจากคำฟ้องของโจทก์เท่านั้น  #ไม่อาจนำเอกสารท้ายคำฟ้อง  #เอกสารท้ายอุทธรณ์และเอกสารท้ายฎีกามาพิจารณาประกอบกับคำฟ้อง

การโอนทรัพย์ไปให้แก่ผู้อื่น เพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ อันจะเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป.อ.มาตรา 350 นั้น  จะต้องปรากฏว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว  หรือจะใช้สิทธิทางศาลให้ลูกหนี้ชำระหนี้  และผู้กระทำก็ต้องรู้ว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ชำระหนี้

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค4 ให้เพิกถอนการทำสัญญาขายฝากที่ดิน ซึ่งจำเลยที่2 ทราบแล้วว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ครึ่งหนึ่งเป็นของจำเลยที่1 ที่ยังมีหนี้และผูกพันต้องชำระให้แก่โจทก์ และโจทก์สามารถใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้จำเลยที่1 ชำระหนี้ได้ แต่จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดโดยจำเลยทั้งสองจดทะเบียนหย่า ท้ายทะเบียนหย่ากลับไม่ได้ทำบันทึกทรัพย์สินระหว่างสมรส ต่อมาจำเลยทั้งสอง เพื่อไม่ต้องชำระหนี้แก่โจทก์ ร่วมกันทำบันทึกการแบ่งสินสมรส
แล้วจำเลยที่1 มอบอำนาจให้จำเลยที่2 จดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสในที่ดินทั้งสองแปลงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่2 เพียงผู้เดียว  เพื่อไม่ให้โจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่1 ชำระหนี้ทั้งหมด
โจทก์ทราบการกระทำของจำเลยทั้งสอง เนื่องจากมอบอำนาจให้ทนายความไปยื่นคำร้องเกี่ยวกับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวพร้อมมอบอำนาจให้ทำการอายัดเพื่อฟ้องคดีนั้น  คำฟ้องของโจทก์ไม่ได้ระบุว่า  ขณะเกิดเหตุโจทก์ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จำเลยที่1ชำระหนี้  และจำเลยทั้งสองรู้ว่าโจทก์ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จำเลยที่1 ชำระหนี้ เนื่องจากการที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์สามารถใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้จำเลยที่1 ชำระหนี้ได้  เป็นเพียงการบรรยายว่าจำเลยทั้งสองกระทำไปทั้งที่คาดหมายว่าโจทก์อาจฟ้องร้องบังคับคดีเท่านั้น  ส่วนวันที่ ที่โจทก์ระบุว่าทำการอายัดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเพื่อฟ้องคดีก็เป็นภายหลังการจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว  คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ขาดสาระสำคัญไม่ครบองค์ประกอบแห่งความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป.อ.มาตรา 350

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!