นำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำเนาทะเบียนบ้าน

Published by lawyer_admin on

นำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำเนาทะเบียนบ้าน

#นำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำเนาทะเบียนบ้าน

#คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2350/2564   

        แม้สำเนาทะเบียนบ้านเป็นเอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นและกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง   #แต่โจทก์สามารถนำสืบถึงความไม่ถูกต้องของเอกสารได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 127

        ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ บ.มีอยู่ขณะถึงแก่ความตายย่อมเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาท   เมื่อ บ.มีทายาทโดยธรรมเพียง 2 คน  คือโจทก์และจำเลย  ส่วนบิดามารดาของ บ.ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว   ที่ดินพิพาทจึงเป็นมรดกตกทอดแก่โจทก์และจำเลยคนละกึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 1599, 1629(1)

        โจทก์ฟ้องเรียกที่ดินพิพาทเป็นของตนเองทั้งหมด   แต่โจทก์มีสิทธิได้รับมรดกในที่ดินพิพาทเพียงกึ่งหนึ่ง   ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่งในที่ดินพิพาทกึ่งหนึ่งตามส่วนที่โจทก์ควรได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142(2)

 #หมายเหตุ :  คดีนี้  ในทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นบุตรของ บ. แต่ไม่ทราบว่า บิดาเป็นใคร  แต่สำเนาทะเบียนบ้านระบุชื่อ  อ.และ จ.ซึ่งเป็นตาและยายเป็นบิดามารดาโจทก์  และเลี้ยงดูโจทก์   เนื่องจาก บ.ไปค้าขายอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 2  โจทก์และจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่บ้านหลังเดียวกัน  ก่อนที่จำเลยจะย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาอยู่กับ บ  ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของ บ.ในขณะที่ถึงแก่ความตาย   ซึ่งโจทก์และจำเลยมีอายุห่างกันเพียง 6 ปี

 3 โจทก์มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ บ.มาเบิกความยืนยันว่า  โจทก์เป็นบุตรของ บ.

 4 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์กึ่งหนึ่ง
 
ศาลอุทธรณ์ภาค 4  พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์   และศาลฎีกาพิพากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น..!!!

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!