#การแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ถือเจตนาแสดงข้อความเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ โดยเห็นได้จากการหลอกลวง และไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องกระทำการด้วยตนเองมาตั้งแต่ต้นทุกครั้ง

Published by lawyer_admin on

#การแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ถือเจตนาแสดงข้อความเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ โดยเห็นได้จากการหลอกลวง และไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องกระทำการด้วยตนเองมาตั้งแต่ต้นทุกครั้ง

#การแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ถือเจตนาแสดงข้อความเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ โดยเห็นได้จากการหลอกลวง และไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องกระทำการด้วยตนเองมาตั้งแต่ต้นทุกครั้ง

#คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 747/2565

การแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ถือเจตนาแสดงข้อความเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ โดยเห็นได้จากการหลอกลวง และไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องกระทำการด้วยตนเองมาตั้งแต่ต้นทุกครั้ง เมื่อจำเลยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่โจทก์ร่วมและผู้เสียหายบางคนแล้ว เป็นเหตุประชาชนรวมทั้งโจทก์ร่วมหลงเชื่อนำเงินร่วมเล่นกับจำเลย แม้มีการบอกกันเป็นทอด ๆ และเพื่อนของโจทก์ร่วมทราบข่าวก็ตาม เมื่อจำเลยยังคงมีพฤติการณ์แสดงข้อความและภาพที่ปรากฏในเพซบุ๊คของจำเลยเพื่อให้หลงเชื่อและเป็นผู้เปิดโอกาสให้เพื่อนของโจทก์ร่วมเข้าร่วมเป็นสมาชิกในการเล่นลักษณะคล้ายแชร์ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตาม ป.อ.มาตรา 343

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!