การนับระยะเวลา? ในการยื่น อุทธรณ์-ฎีกา

Published by lawyer_admin on

การนับระยะเวลา? ในการยื่น อุทธรณ์-ฎีกา

#การนับระยะเวลา#1เดือน ในการยื่น อุทธรณ์-ฎีกา  ( ป.พ.พ. 193/3 และ 193/5 )

…กำหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย

….การเริ่มนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์/ฎีกา ก็จะเริ่มนับหนึ่งในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้น/ศาลอุทธรณ์

…เช่น ศาลอ่านคำพิพากษา 10มกราคม 2565 ก็จะเริ่มนับหนึ่งในวันรุ่งขึ้นคือวันที่ 11 มกราคา 2565
 #สำหรับการนับระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือน หรือ ปี (193/5)

1 ) ตาม 193/5 วรรคหนึ่ง
ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี ให้คำนวณตามปีปฏิทิน หมายถึง หากเริ่มนับหนึ่ง ในวัน #ต้นสัปดาห์ #ต้นเดือน หรือ #ต้นปี ก็จะครบกำหนดในวัน สิ้นสัปดาห์ สิ้นเดือน หรือสิ้นปีแล้วแต่กรณี
เช่น ตัวอย่าง ที่สอดคล้องกับระยะเวลายื่นอุทธรณ์ /ฎีกา (1เดือน)
#กรณีนับเดือน เช่น ศาลอ่านคำพิพากษา 31 มี.ค. 65 เริ่มนับวันวันที่1เมษา 65 เมื่อเริ่มต้นนับต้นเดือน ครบเดือน คือสิ้นเดือน
ดังนั้นเมื่อเริ่มนับวันที่1 เมษายน 2565 ครบ1เดือนคือสิ้นเดือนเมษายน คือวันที่ 30 เมษายน 2565 อันเป็นวันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์/ฎีกา )
2) ตาม 193/5 วรรคสองตอนต้น
ถ้าระยะเวลามิได้กำหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ วันต้นแห่งเดือนหรือปี ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์ เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น
เช่น อ่านคำพิพากษา 15 ม.ค.65 ก็เริ่มนับหนึ่งวันรุ่งขึ้นคือวันที่ 16 ม.ค. 65 ซึ่งจะครบกำหนด 1 เดือน ก็คือ วันก่อนเริ่มนับของเดือนถัดไป ซึ่งก็คือ วันที่ 15 ก.พ. 65 อันเป็นวันครบกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์/ฎีกา

3) ตาม 193/5 วรรคสองตอนท้าย
สืบเนื่องจากกรณี 2) หากในเดือนถัดมาไม่มีวันตรงกัน ก็ให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุด
เช่น อ่านคำพิพากษา 30 ม.ค. 65 กรณีนี้ก็จะเริ่มนับหนึ่งวันรุ่งขึ้น คือ 31 ม.ค. 65 เมื่อวันเริ่มนับไม่ใช่วันต้นแห่งเดือน ก็ปรับด้วย 193/5 วรรคสอง ปกติจะครบ 1 เดือนคือวันก่อนเริ่มนับคือวันที่ 30 แต่เดือน กุมภาพันธ์ปีนั้นมี 28 วัน

           จึงเป็นกรณีเดือนถัดมาไม่มีวันที่ตรงกัน ดังนั้นจึงครบกำหนดในวันสุดท้ายของเดือนนั้น ซึ่งก็คือ 28 ก.พ. 65 ทั้งนี้ตาม 193/5 วรรคสองตอนท้าย

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!