“ฟ้องชู้” ข้อกฎหมายที่คุ้มครองคู่สมรส หากโดนนอกใจใช้กฎหมายนี้!

Published by lawyer_admin on

"ฟ้องชู้” ข้อกฎหมายที่คุ้มครองคู่สมรส หากโดนนอกใจใช้กฎหมายนี้!

ฟ้องชู้” ข้อกฎหมายที่คุ้มครองคู่สมรส หากโดนนอกใจใช้กฎหมายนี้ สิทธิของภรรยา สามี ตามกฎหมาย

#มารู้จักข้อกฎหมาย วิธีเตรียมพยานหลักฐาน

#ฟ้องชู้” ข้อกฎหมายที่ถือเป็นไม้ตายจัดการคนนอกใจ เห็นผลไวกว่ารอเวรกรรม เพราะหากคู่สมรส มีการคบชู้ นอกจากเป็นเหตุในการหย่าร้างแล้ว ผู้เป็นชู้กัน ทั้งคู่ยังมีความผิดที่จะต้องจ่ายเงินเป็นค่าทดแทนอีกด้วย

#ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 ระบุว่า เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ ตามมาตรา 1516 (1) ภริยา หรือสามี มีสิทธิได้รับค่าทดแทน จากสามี หรือภริยาและจากผู้เป็นชู้  แต่หากคู่สมรสรู้เห็นเป็นใจในการคบชู้นั้นจะฟ้องร้องไม่ได้

ซึ่งการจ่ายค่าทดแทน (มาตรา 1525) อาจจ่ายครั้งเดียว หรือจ่ายเป็นงวดๆขึ้นกับการวินิจฉัยของศาล โดยการเรียกค่าทดแทน ต้องคำนึงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

#หลักพิจารณา ในการกำหนดค่าทดแทนฟ้องชู้

ฐานะทางสังคม อาชีพการงาน การศึกษาของทุกฝ่าย ทั้งคู่สมรส และตัวชู้

ซึ่งหากมีฐานะทางสังคมสูง การศึกษาสูง หน้าที่การงานดี ก็ย่อมมีค่าทดแทนสูงตามไปด้วย

ระยะเวลาที่แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกัน ยิ่งนานยิ่งมีค่าทดแทนสูง

มีการจัดงานแต่งงานหรือไม่

การมีบุตรร่วมกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวก่อนเกิดเหตุการณ์มีชู้

ความเปิดเผยในการเป็นชู้

ระยะเวลาเป็นชู้

ผู้เป็นชู้ รู้หรือไม่ว่ากำลังเป็นชู้

ความสำนึกผิดหลังถูกจับได้ว่าคบชู้

มีการฟ้องหย่า เพื่อเรียกทรัพย์สินจากอีกฝ่ายร่วมด้วยหรือไม่ 

โดยศาลจะพิจารณาจากองค์ประกอบเหล่านี้ เพื่อกำหนดค่าทดแทน ว่าการคบชู้นั้น ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อชื่อเสียง และครอบครัวมากน้อยแค่ไหน และหากดำเนินการฟ้องชู้ โดยไม่ประสงค์ฟ้องหย่า จะไม่สามารถเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสที่คบชู้ได้

#หลักฐานประกอบการฟ้องชู้

หลักฐานที่แสดงถึง ฐานะทางสังคม,การศึกษา หน้าที่การงาน

เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ,สลิปเงินเดือน ,วุฒิการศึกษา ,หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ ,หลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินและธุรกิจ ,หลักฐานที่แสดงถึงฐานะทางสังคม เช่น หนังสือรับรองตำแหน่ง

สำเนาใบสำคัญการสมรส , หลักฐานการคบหากันอยู่กินร่วมกันก่อนจะจดทะเบียนสมรส เช่นรูปถ่าย

หลักฐานการจัดงานแต่งงาน ,หลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดงานสมรส

สูติบัตรของลูก ,หลักฐานการศึกษาของบุตร

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การคบชู้ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนไป

เช่น ภาพถ่าย บทสนทนา ของครอบครัวที่มีความแน่นแฟ้น ก่อนเกิดการคบชู้ และหลักฐาน ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการคบชู้เช่น บทสนทนาที่มีการทะเลาะเบาะแว้ง, หลักฐานการทำร้ายร่างกาย เป็นต้น

หลักฐานต่างๆที่ระบุถึง ระยะเวลาการคบชู้ , การเปิดเผยความสัมพันธ์ในการคบชู้

#ทั้งนี้ การฟ้องชู้ ถือเป็นคดีแพ่ง  ต้องพิจารณาคดีที่ ศาลเยาวชนและครอบครัว โดยกระบวนพิจารณาที่ จะเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความกัน มากกว่าการจะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!