การนับอายุงาน มีผลต่อสิทธิและประโยชน์ของลูกจ้างหลายประการ…

Published by lawyer_admin on

การนับอายุงาน มีผลต่อสิทธิและประโยชน์ของลูกจ้างหลายประการ...

  การนับอายุงานต้องเริ่มนับวันแรกของการทำงาน หรือวันผ่านการทดลองงาน ดังนี้ครับ

  #การนับอายุงานมีผลต่อสิทธิและประโยชน์ของลูกจ้างหลายประการ เพราะการจะได้สิทธิตามกฎหมายจะต้องขึ้นอยู่กับว่า “ทำงานมานานเพียงใด”  เช่น สิทธิที่จะได้รับเงินค่าชดเชย สิทธิที่จะได้หยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่งต้องทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือหลายบริษัทอาจกำหนดข้อบังคับให้สิทธิแก่คนที่ทำงานมานาน  เช่นยิ่งทำงานนาน จะยิ่งได้วันหยุดพักผ่อนประจำปีมากขึ้น หรือได้รับสวัสดิการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นตามอายุงาน

ปัญหาที่มักโต้แย้งกันคือ การนับอายุงานจะต้องนับตั้งแต่วันไหน

คำตอบ คือ การนับอายุงานจะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างเข้าทำงาน(มาตรา 20 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน) ดังนั้นสิทธิหรือประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกจ้างจะได้รับจะนับตั้งแต่วันที่ผ่านการทดลองงานไม่ได้

นอกจากนั้น นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานลูกจ้างก็มีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายแรงงานให้สิทธิ และได้รับการคุ้มครองไม่ต่างจากลูกจ้างที่ทำงานมานาน

ทั้งนี้ #จ้างทดลองงานเลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ?

มีคดีหนึ่งนายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่า ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานมีกำหนด ระยะเวลาทดลองงาน 120 วันตั้งแต่ 1ส.ค.2550-28 พ.ย.2550

ต่อมา นายจ้างบอกเลิกจ้าง 26 ก.ย.2550 โดยมีผลตั้งแต่ 30 ก.ย.2550 โดยไม่จ่ายค่าบอกกล่าวนายจ้างอ้างว่า เป็นการบอกเลิกจ้าง ตามสัญญาจ้างมีกำหนดเวลาที่แน่นอนไม่ขัดต่อกฎหมายจึงไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวให้ลูกจ้าง ตามที่พนักงานตรวจแรงงาน มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าบอกกล่าวฯ

ศาลตัดสินว่า ข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวหมาย ความว่า นายจ้างตกลงจ้างลูกจ้างทำงาน โดยมีระยะเวลาทดลองงาน 120 วัน หากผ่านการทดลองงานจะจ้างต่อไป หากไม่ผ่านการทดลองงาน นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้ จึงไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้าง จะสิ้นสุดเมื่อใด

จึงเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลา การบอกเลิกจ้างจึงต้องบอกกล่าว ให้ลูกจ้างทราบ เมื่อนายจ้างบอกกล่าวไม่ชอบ จึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการ บอกกล่าวให้ลูกจ้าง คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้นายจ้างจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวฯ จึงชอบแล้ว  ฎีกาที่ 11428/2557

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!