ระยะเวลาบังคับคดี

Published by lawyer_admin on

ระยะเวลาบังคับคดี มีขั้นตอนดังนี้....

ระยะเวลาบังคับคดี มีขั้นตอนดังนี้….

1.ต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี

2.ต้องแจ้งให้พนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว

3.ต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

เมื่อโจทก์ได้ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาครบขั้นตอนภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา (ป.วิ แพ่ง มาตรา 274 ) (ระยะเวลาบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชั้นที่สุด)

ข้อสังเกต

กรณีคำพิพากษาตามยอมซึ่งสัญญาประนีประนอมยอมความกำหนดเวลาให้ชำระหนี้หรือผ่อนชำระเป็นงวดๆ กำหนดระยะเวลาบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากาาหรือคำสั่งนั้นต้องนับแต่วันที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ฉะนั้น เมื่อโจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใน 10 ปี (ทำครบขั้นตอน) การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปยึดที่ดินได้เมื่อใดนั้น เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี แม้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปทำการยึดที่ดินของจำเลยเกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากาา จึงดำเนินการได้

Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148
ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!