ฎีกาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ

Published by lawyer_admin on

ฎีกาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

-ฎีกาที่3375/2549 สัญญากู้ยืมเงินคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดข้อตกลงเรื่อง ดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ

-ฎีกาที่1913/2537 ต้นเงินที่รวมดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ดอกเบี้ยเป็นโมฆะ ส่วนเงินต้นยังสมบูรณ์บังคับใช้ได้

-ฎีกาที่2404/2538 คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยรวมแล้วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ดอกเบี้ยทั้งหมด เป็นโมฆะ

-ฎีกาที่966/2534 ลูกหนี้จดทะเบียนจํานองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้ที่รวมดอกเบี้ยเกินอัตรา ดอกเบี้ยเป็นโมฆะ สัญญาจำนองมีผลบังคับใช้ตามจำนวนเงินต้นอันเป็นหนี้ประธานเท่านั้น

-ฎีกาที่5781/2533 ข้อตกลงเรื่องเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ของประชาชน

-ฎีกา670/2549 ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นโมฆะ แต่เจ้าหนี้ยัง สามารถเรียกดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมายได้

Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083 568 1148

แชร์หน้านี้ !!