“ค่าคอม” เป็นค่าจ้างหรือไม่?

Published by lawyer_admin on

"ค่าคอม" เป็นค่าจ้างหรือไม่?

ค่าคอม” เป็นค่าจ้างหรือไม่?

#ดังนี้ครับ

#ค่าคอม ค่านายหน้า ๒% ของยอดขาย

อาจเป็นค่าจ้าง หรือไม่เป็นก็ได้

เคยมีคดีให้ศาลตัดสินคดีหนึ่ง โดยศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า ค่าคอมมิสชันเป็นเงินที่จำเลยนายจ้าง จ่ายให้โจทก์ ลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานขายเมื่อทำตามหน้าที่ของตน โดยจำเลยตกลงจ่ายค่าคอมมิสชันอัตราร้อยละ ๒ ของยอดขายห้องชุดจากการขายตามผลงานยอดขายห้องชุดที่โจทก์ขายได้

 จึงเป็นกรณีจำเลยกำหนดอัตราไว้แน่นอนว่าจะจ่ายให้เท่าใดสามารถคำนวณได้ตามจำนวนที่ทำได้ในเวลาทำงานตามปกติของวันทำงานมีลักษณะชี้ชัดว่าจำเลยมุ่งหมายจ่ายให้โจทก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงาน มิใช่จ่ายเพื่อจูงใจให้โจทก์ขยันทำงาน

ค่าคอมมิสชันจึงเป็นค่าจ้าง ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

คำพิพากษา ศอ.คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๕๓๔/๒๕๖๖ ๔๕๓๔/๒๕๖๖

Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083 568 1148

แชร์หน้านี้ !!