เลิกจ้างด้วยเหตุที่ว่า…”ไม่เชี่ยวชาญ (ไม่เก่ง)”

Published by lawyer_admin on

เลิกจ้างด้วยเหตุ "ไม่เชี่ยวชาญ (ไม่เก่ง)"

ตอน 2.เลิกจ้างด้วยเหตุ

ไม่เชี่ยวชาญ (ไม่เก่ง)”

 #นายจ้างอ้างว่าลูกจ้างไม่เชี่ยวชาญ แต่ผลการประเมินการทำงานในอดีตออกมาดี

ซึ่งศาลเห็นว่า ส่วนที่นายจ้างอ้างว่าการยุบตำแหน่งและเลิกจ้างลูกจ้างโดยส่งมอบงานของลูกจ้างให้พนักงานอื่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ดูแลงานในเชิงลึก  จะทำให้ระบบงานของนายจ้างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะลูกจ้างมีความรู้ความสามารถกว้าง ๆ ก็เป็นความเห็นของนายจ้าง ซึ่งดูจะไม่สอดคล้องกับการประเมินผลการทำงานของลูกจ้างในอดีตหลายปีที่ผ่านมา  ซึ่งลูกจ้างได้รับการประเมินที่น่าพอใจและได้รับการชมเชยจากนายจ้าง  ได้เลื่อนตำแหน่งเพิ่มค่าตอบแทน  ได้รับโบนัสและหุ้นตอบแทนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  ข้ออ้างดังกล่าวจึงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ 

  • แม้การปรับองค์กรจะเป็นสิทธิของนายจ้าง แต่นายจ้างก็ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกจ้าง

โดยศาลให้ความเห็นว่าหากนายจ้างยังคงเห็นว่านโยบายและแนวทางในการจัดองค์กรและการบริหารงานใหม่ด้วยการยุบตำแหน่งของลูกจ้างเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมสำหรับนายจ้าง  ย่อมเป็นสิทธิของนายจ้าง  แต่นายจ้างย่อมมีหน้าที่ต้องดูแลและปฏิบัติต่อลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานด้วยความเป็นธรรมควบคู่ไปด้วย  ในสถานการณ์เช่นนั้นนายจ้างยังไม่มีเหตุสมควรถึงขนาดจะต้องเลิกจ้างลูกจ้าง  นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจัดหางานในตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมให้ลูกจ้างมีโอกาสได้ทำงานกับนายจ้างต่อไป  หรืออย่างน้อยให้ลูกจ้างได้มีโอกาสเลือกหรือตัดสินใจว่าจะทำงานกับนายจ้างต่อไปหรือไม่ 

  • พฤติการณ์นายจ้างไม่ได้ต้องการปรับโครงสร้างองค์กรจริงๆ เพียงแต่เป็นแผนการเลิกจ้างลูกจ้าง

โดยศาลพิพากษาว่าการที่นายจ้างไม่จัดหางานที่เหมาะสมในตำแหน่งอื่นให้แก่ลูกจ้าง และไม่ให้โอกาสนายจ้างแม้แต่ที่จะสมัครงานตามระบบ global tracking job posting ที่ประกาศแก่พนักงานโดยอ้างว่าลูกจ้างไม่ผ่านการประเมินในเรื่องภาวะผู้นำนั้น  การประเมินครั้งหลังสุดที่นายจ้างอ้างนอกจากขัดกับผลการประเมินในปีก่อน ๆ ดังกล่าวแล้ว  พฤติการณ์ที่นายจ้างกำหนดเป้าหมายปรับโครงสร้างองค์กรโดยยกเลิกตำแหน่งของลูกจ้างในขณะที่ยังรักษาเนื้องานของลูกจ้างไว้  แล้วนำไปปมอบให้พนักงานคนอื่น  ทำให้เห็นว่าการประเมินครั้งหลังสุดของนายจ้างอาจเป็นการกระทำเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 

Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083 568 1148
ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
E-mail : numchailaw.office@gmail.com

แชร์หน้านี้ !!