โดนจับยาเสพติดแล้ว จะขอ ๑๐๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ อย่างไร?

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

โดนจับยาเสพติดแล้ว จะขอ ๑๐๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ อย่างไร?

 

ท่านทั้งหลายที่ถูกจับในคดียาเสพติดและต้องการที่จะให้ศาลลงโทษสถานเบานั้น จะต้องเป็นในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามผู้กระทำความผิด ที่มีพฤติการณ์ร้ายแรงกว่า หรือนำไปสู่การยึดยาเสพติดจำนวนมากได้เป็นของกลางเท่านั้น โดยศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการลงโทษจำเลยให้น้อยกว่าอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้

ตัวอย่าง เช่น หากท่านถูกจับกุมและให้การรับสารภาพว่า ซื้อยาเสพติดของกลางมาจาก ก. จนเป็นเหตุให้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลจนกระทั้งเจ้าพนักงานตำรวจสามารถจับกุม ก. ได้ ท่านจึงใช้ประโยชนืตามมาตรานี้ได้ ในฐานะเป็นผู้กระทำความผิดที่ได้ให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์ในการปราบปรามยาเสพติด

ส่วนการให้ข้อมูลที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ในการปราบปรามยาเสพติด

เช่น การให้ข้อมูลที่เลื่อนลอย ไม่มีความชัดเจน และไม่สามารถนำข้อมูลนั้นไปขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดที่ร้ายแรงกว่าได้

ตัวอย่าง ท่านถูกจับกุมและให้การรับสารภาพว่า ได้ซื้อยาเสพติดมากจากนาย ก. แต่ไม่ปรากฏว่า นาย ก. ที่ท่านอ้างมีตัวตนจริงหรือไม่ และไม่สามารถขยายผลจับกุมนาย ก. ได้ การให้ข้อมูลแบบนี้จึงไม่ถือว่าการให้ข้อมูลที่เป็นการให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ที่จะปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้

จากทนายสุกฤษฎิ์ เจริญสมบัติ

โทร. 0868472297

แชร์หน้านี้ !!