อายุความฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างเริ่มนับเมื่อใด

Published by lawyer_admin on

อายุความฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างเริ่มนับเมื่อใด

ศาลเคยวินิจฉัยปัญหานี้ ว่า
อายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ ในการที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจะเริ่มนับเมื่อใด
เห็นว่า อายุความจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๒
คดีนี้โจทก์ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จากจำเลย นายจ้าง
ดังนั้น วันที่โจทก์ลูกจ้างอาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ คือวันที่โจทก์ถูกจำเลยนายจ้างเลิกจ้าง
ส่วนการที่โจทก์ ถูกดำเนินคดีอาญาและคดีเพิ่งถึงที่สุดนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่มีผลเที่ยวกับการที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องทั้งสองประการข้างต้นได้ และไม่เข้ากรณีอายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔
จึงไม่ทำให้อายุความในการฟ้องร้องดังกล่าวสะดุดหยุดลงแต่อย่างใด
เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเกินกว่า ๑๐ ปี นับแต่วันเลิกจ้าง คดีโจทก์ จึงขาดอายุความ
ฎีกาที่ ๗๒๕๙/๒๕๔๖
คดีนี้ นายจ้างเลิกจ้างเมื่อ ๑๘ พ.ย.๒๕๓๑ เพราะลูกจ้างปลอมเอกสาร และฉ้อโกง และถูกนายจ้างดำเนินคดีอาญา แต่ศาลยกฟ้อง
ต่อมา ลูกจ้างมายื่นฟ้องนายจ้าง ต่อศาลแรงงานเมื่อ ๑๒ ก.ค.๒๕๔๕ ศาลแรงงานยกฟ้อง
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083 568 1148

แชร์หน้านี้ !!